Ecohoeken gemeente Achtkarspelen

Home > Inwoners > Ecohoeken gemeente Achtkarspelen

Ecohoeken gemeente Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen heeft diverse parken in en rond haar dorpen, waar het onderhoud gericht is op het behalen van een zo groot mogelijke biodiversiteit. Deze parken worden wel ‘ecohoeken’ genoemd.

De gemeente wil met deze ecohoeken de natuur bij de mensen brengen. Daarnaast worden de dorpen op deze wijze vanuit het landelijk gebied en vanaf de wegen wat aan het zicht onttrokken.

Groengordel Buitenpost

In en rond het dorp Buitenpost is de groengordel het voorbeeld van zo’n ecohoek. Momenteel wordt er met name in de omgeving van Buitenpost gewerkt aan uitbreiding van de groengordel. Voor meer informatie over de status en werkzaamheden van betreffende groengordels verwijzen we u naar de links onderaan deze pagina.

Maaibeheer

Het maaibeheer van de groengordels gebeurt fasegewijs, waarbij steeds een deel gemaaid wordt. Het maaibeheer is gericht op een zo groot mogelijke biodiversiteit en wordt uitgevoerd en begeleid door mensen die gespecialiseerd zijn in het bereiken van deze doelstelling. De maaibalk die wordt gebruikt kan ook door ondiep water, zodat de randen van de waterpartijen, veelal met flauwe taluds, op dezelfde wijze gemaaid worden.

Natuur

In de bestaande groengordel komen door de inrichting en het speciale beheer een groot aantal planten en dieren voor.

Het komende jaar gaat de gemeente aan de slag met de aanleg van een paar nieuwe delen van de groengordel. De inrichting en het beheer van deze nieuwe groengordels zullen erop gericht zijn om op termijn een vergelijkbare biodiversiteit en uitstraling te krijgen als de bestaande groengordel.

Uitbreidingen groengordel Buitenpost

Hieronder vindt u de actuele uitbreidingen van de groengordels rondom Buitenpost.

Lutkepost-Buitenpost

Lutkepost

In 2009 is ten zuiden van Buitenpost gestart met het uitbreidingsplan Lutkepost. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina groengordel Lutkepost-Buitenpost.

Mûnewyk

Mûnewyk

Tussen de woonwijk Mûnewyk en de doorgaande weg is een ontwerp opgesteld voor het uitbreiden van de groengordel. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina groengordel  Mûnewyk.