Fietsen en wandelen

Home > Inwoners > Fietsen en wandelen

Fietsen en wandelen

De fietser en wandelaar in Achtkarspelen kan voornamelijk gebruik maken van de bestaande wegen en paden, maar daartoe behoren ook enkele landschappelijke fraaie, onverharde wegen. Hieronder volgen een aantal beschikbare wandel- en fietsroutes die u geheel of gedeeltelijk door Achtkarspelen voeren.

Cultuurhistorische fietsroutes

In Achtkarspelen zijn drie fietstochten langs rijksmonumenten, kunstwerken en overig cultureel erfgoed, de route Noordoost, Noordwest en Zuid Achtkarspelen. Het boekje met de fietsroutes is verkrijgbaar in het gemeentehuis in Buitenpost en bij de bibliotheken in Surhuisterveen en Buitenpost.

U kunt het boekje en de uitgebreidere beschrijvingen downloaden onderaan deze pagina.

 • Boekje ‘Historische fietsroutes door Achtkarspelen’
 • Route Noordoost
 • Route Noordwest
 • Route Zuid

Digitale fietsroutes

Via de app izi.travel

De fietsroutes in het boekje ‘Historische fietsroutes door Achtkarspelen’ kun je ook fietsen met je smartphone. De digitale fietsroutes kun je downloaden via de gratis app van izi.travel. Er is een Nederlandstalige en een Friestalige versie. Met de app krijg je op verschillende punten in de routes informatie. Je ziet foto’s van de historie en je hoort Friese gedichten en volksverhalen en informatie over het bijzondere landschap.

Via de app MeAR Fryslân

Naast de drie fietsroutes in het boekje kun je ook een digitale route volgen door middel van augmented reality. Met je smartphone zie je de geschiedenis tot leven komen op de plaats waar die is ontstaan. Deze route kun je downloaden met de gratis app van MeAR Fryslân.

Kultureel fytsrûntsje Achtkarspelen

Met de culturele fietsroute ‘It lanskip en syn poëzij’ komt u door het prachtige, afwisselende landschap van Achtkarspelen. Bijzonder aan deze fietsroute zijn de gedichten over het landschap. Friese gedichten geschreven door bewoners en bezoekers van Achtkarspelen. U kunt deze gedichten vinden op de informatiepanelen langs de route.

De afstand van de gehele fietsroute is 60 kilometer (2 x 30 km), maar u bepaalt zelf uw route en het aantal kilometers dat u wilt fietsen. Aan de hand van de genummerde borden fietst u van knooppunt naar knooppunt en kunt u zelf bepalen of u de route wilt verkorten.

De folder vindt u onderaan deze pagina. De folder is ook verkrijgbaar in het gemeentehuis in Buitenpost en bij de bibliotheken in Surhuisterveen en Buitenpost.

Het Zevenwoudenpad

Het Zevenwoudenpad is een lange afstandswandelroute door de provincie Wâlden in Oost-Friesland. De route loopt door het zuidelijk deel van Achtkarspelen.

Het Kerspelpaed

Het Kerspelpaed is een goed aangegeven en vrij lange ANWB fietsroute die geheel binnen de gemeentegrenzen blijft.

Ommetje De Mieden

Een mooie fietsroute van Staatsbosbeheer is het Ommetje De Mieden, verkrijgbaar bij ECO Boerderij 'De Hamstermieden'

Fries-Groningse Heideroute

Ook de Fries-Groningse Heideroute is de moeite waard, deze is 40 kilometer lang en loopt voor een deel door Grootegast. De routekaart is zowel digitaal als op papier verkrijgbaar (op papier voor € 1,25) bij Themapark 'De Spitkeet' in Harkema. Download de Fries-Groningse Heideroute (.pdf 179,08 KB).

Fietsroute ruilverkaveling Twijzel - Buitenpost

Verder is er door de Dienst Landelijk Gebied een fietsroute van 18 km samengesteld voor de afronding van de ruilverkaveling Twijzel - Buitenpost. De folder is aan te vragen bij de gemeente en bij ECO Boerderij 'De Hamstermieden'

Mooie fietsverbindingen in Achtkarspelen

De 'vrije' fietsers en wandelaars in Achtkarspelen kunnen natuurlijk gebruik maken van de bestaande wegen en paden, want daartoe behoren ook enkele landschappelijke fraaie, onverharde wegen. Enkele mooie korte fietsverbindingen zijn:

 • het Swaddepaed bij Twijzelerheide
 • het fietspad van Buitenpost via het Paradyske naar Kollum
 • het fietspad langs de Feanster Feart (tussen Harkema en Surhuisterveen)
 • het Langpaed van Surhuizum naar Roodeschuur
 • de Koaisreed bij Surhuizum
 • de Mûntsegroppe bij Harkema
 • het fietspad langs riviertje De Swadde tussen Buitenpost en Veenklooster.

Fietsknooppuntensysteem

Het knooppuntensysteem vormt een betrekkelijk nieuw fenomeen. Het systeem is gebaseerd op een fijnmazig netwerk van rustige paden en wegen, die bij elkaar komen in genummerde knooppunten. Elk knooppunt heeft een eigen nummer. Tussen knooppunten lopen verbindingsroutes die in twee richtingen doorlopend zijn bewegwijzerd met zogenoemde tracéborden. Op het knooppunt zelf geeft een knooppuntbord of infopaneel de keuzemogelijkheden weer. Met dit systeem kan de recreatieve fietser zelf een route uitstippelen van knooppunt naar knooppunt. Oftewel, van keuzepunt naar keuzepunt. In feite bestaat het fietsknooppuntensysteem uit een aaneenschakeling van kleinschalige rondrijdroutes.

Naast het daadwerkelijke routenetwerk is er ook een kaart ontwikkeld van het fietsroutenetwerk. Deze kaart is voor zowel ondernemers (die als verkooppunt kunnen fungeren) als voor toeristen en recreanten verkrijgbaar via www.dwaande.nl. Met deze kaart kan de fietser thuis, of op de camping, zijn of haar fietstocht al plannen.

Digitale Fietsrouteplanner Fryslân

U kunt uw fietsroute nu ook digitaal plannen. De Digitale Fietsrouteplanner maakt gebruik van het fietsknooppuntennetwerk in Fryslân. U kunt via internet een route laten berekenen van A naar B. Dat kan door de straat en woonplaats, een postcode of een treinstation in te voeren. U krijgt dan een goede routebeschrijving met een kaartje. Uniek is dat de geplande route ook in een GPS-apparaat kan worden gezet. U kunt de fietsrouteplanner vinden via de websites www.fietsersbond.nl en www.fryslan.nl.

Picknickplaatsen

Op diverse aantrekkelijke locaties, verspreidt door de gemeente, zijn picknicksets en zitbanken geplaatst. Ook langs de toeristische fietspaden zijn deze voorzieningen aanwezig.

Historische wandelpaden

Zondagse zwartgelakte veterlaarsjes, blote kindervoetjes en klompen in alle maten. Vele voeten gingen de wandelaar voor op de historische wandelpaden die Landschapsbeheer Friesland aan de vergetelheid onttrekt. Elk pad heeft zijn eigen verhaal. Wandelen door boerenland en langs elzensingels in de voetsporen van beroemde en minder beroemde streekbewoners: een bijzondere belevenis.

Even in de auto naar de supermarkt, op de fiets naar de bakker of met de trein naar de stad, het is tegenwoordig zo gewoon. We kunnen ons nauwelijks meer voorstellen dat deze vervoersmiddelen nog niet eens zo lang geleden voor de meeste mensen een ongekende luxe waren. Tot begin vorige eeuw was lopen dé manier om je te verplaatsen. Voetpaden waren dan ook een kenmerkende en structuurgevende elementen in het landschap. Hier en daar zijn deze oude schoolpaden, kerkenpaden, jaagpaden en oude handels- en pelgrimsroutes bewaard gebleven. Maar op veel plaatsen zijn de restanten alleen nog voor de kenner te herleiden uit het landschap.

Landschapsbeheer Friesland heeft zoveel mogelijk oude voetpaden in ere herstelt. In samenwerking met veel vrijwilligers in en rond de dorpen zijn veel verdwenen en deels nog bestaande voetpaden geïnventariseerd. Deze paden of restanten ervan zijn waar mogelijk hersteld en verbonden met bestaande wandelmogelijkheden. Zo zijn nieuwe, volwaardige wandelroutes ontstaan. In totaal gaat het om een netwerk van 400 kilometer verdeeld over vijftig oude en nieuwe wandelpaden in Noordoost-Friesland. Deze paden zijn door knooppunten met elkaar verbonden, maar kunnen ook als zelfstandige wandeling worden gelopen. De startpunten van de meeste paden zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer en in de nabijheid van parkeergelegenheid. Op de site www.historischepaden.nl kan de wandelaar zijn eigen route kiezen en compleet met kaartje en informatie downloaden. Eenmaal op pad, vindt de wandelaar zijn weg via de herkenbare informatiepanelen, routepaaltjes en verwijsborden.

Ga naar www.historischepaden.nl voor alle informatie.

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?