Frysk

Home > Inwoners > Frysk

Frysk

Wolkom op ús Fryske webside!

Yn dit Frysktalige diel fan ús webside fine jo ynformaasje oer it Frysk taal- en kultuerbelied yn Achtkarspelen. Ek kinne jo hjir nijsgjirrige brosjueres en oare ynformaasje yn it Frysk fine, lykas it boargerjierferslach en it kultureel fytsrûntsje.

De Fryske taal

De Fryske taal

Oare ynformaasje

Alle ynformaasje

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?