Gemeentearchief en genealogie

Home > Inwoners > Gemeentearchief en genealogie

Gemeentearchief en genealogie

Gemeentearchief

Het archief van de gemeente Achtkarspelen heeft een grote collectie archiefmateriaal. Dit is materiaal vanaf 1613. De meeste van deze stukken zijn opgenomen in een inventaris. De stukken in de inventaris zijn openbaar en daarmee vrij doorzoekbaar en in te zien. 

Wilt u onderzoek doen naar de historie van de gemeente Achtkarspelen of bent u op zoek naar informatie over uw eigen familiegeschiedenis? Dan kunt u bij ons langskomen en deze stukken gratis inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de medewerkers van de afdeling Informatiebeheer via telefoonnummer 140511 of via e-mailadres gemeente@achtkarspelen.nl.  

Het archief is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur. 

Archief in bewaring 

Bij de gemeente Achtkarspelen is het mogelijk om archieven van particuliere / kerkelijke instellingen een plaats te geven in onze archiefbewaarplaats. Wij beschikken over ruimte waarin historische stukken op een juiste en toegankelijke wijze gearchiveerd kunnen worden.