Gemeentelijk gezondheidsbeleid

Home > Inwoners > Gemeentelijk gezondheidsbeleid

Gemeentelijk gezondheidsbeleid

De gemeente heeft een wettelijke opdracht om de gezondheid van haar burgers te bevorderen. Volgens minister Schippers moeten gezonde keuzes zo aantrekkelijk en makkelijk toegankelijk zijn dat mensen ze graag maken. Dit betaalt zich op termijn terug. Want gezonde burgers zijn in staat burgerkracht in te zetten, vragen minder zorg en minder uitkeringen. Gezonde inwoners van Achtkarspelen participeren juist meer in de maatschappij: gaan naar school, werken, etc.

De gemeente Achtkarspelen zet diverse activiteiten in om de gezondheid te bevorderen. Er is vooral preventieve aandacht voor de jeugd. Speerpunten zijn het tegengaan van overgewicht en overmatig alcoholgebruik.

De GGD voert haar wettelijke basistaken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau.

Projecten in de gemeente

Ook zijn er specifieke projecten. Zo is Achtkarspelen Fit! bijvoorbeeld een project in de drie dorpen Twijzelerheide, Gerkesklooster-Stroobos en Harkema, om een gezonde levensstijl te bevorderen en de inactieven in beweging te krijgen.

Vanuit de lokale denktank GAMMA (Grenzen Aan Middelen Misbruik Achtkarspelen) wordt overmatig gebruik van alcohol en drugs onder jongeren in Achtkarspelen bestreden.

Vanuit de lokale denktank Prenatale Voorlichting Achtkarspelen worden aanstaande ouders voorbereid op de komst van hun kind, zie ook www.cjgachtkarspelen.nl.

Scholen in Achtkarspelen kiezen voor eigen schoolgezondheidsbeleid (www.gezondeschoolfryslan.nl).

Voor de overige activiteiten kunt u hieronder de beleidsnota's inzien.

Documenten en links

  • Het huidig gemeentelijke gezondheidsbeleid staat beschreven in de Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 'Gezond en wel' (u vindt deze onderaan deze pagina).
  • De Friese nota ‘Ruimte voor gezondheid’, het deelmeerjarenbeleidplan van GGD Fryslân, dat ook onderdeel is van de gemeentelijke nota’s gezondheidsbeleid (u vindt deze onderaan deze pagina).
  • Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een herkenbaar inlooppunt in de buurt. Ouders, verzorgers en jongeren kunnen er terecht met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. 
  • Zoekt u het consultatiebureau bij u in de buurt? Wilt u weten wanneer het inloopspreekuur is? Wilt u meer informatie over het reilen en zeilen op het consultatiebureau, of over de overige locaties in Friesland, kijk dan op www.ggdfryslan.nl.