Historische wetenswaardigheden

Home > Inwoners > Historische wetenswaardigheden

Historische wetenswaardigheden

De naam Achtkarspelen

De naam Achtkarspelen verwijst naar de acht oorspronkelijke karspelen van het decanaat Oldehove die over de Lauwers lagen, te weten: Augustinusga, Buitenpost, Drogeham, De Kooten, Kortwoude, Lutkepost, Surhuizum en Twijzel. De grietenij Achtkarspelen nam lang een aparte plaats in Friesland in. In de Middeleeuwen behoorde Achtkarspelen tot het bisdom Münster, terwijl de rest van Friesland onderdeel was van het bisdom Utrecht. De grietenij Achtkarspelen werd in 1851 een gemeente na de invoering van de gemeentewet van Thorbecke in Nederland. (www.wikipedia.nl)

Landschap

Het landschap van de gemeente Achtkarspelen wordt getekend door mooi intact gebleven houtwallen en elzensingels. Deze landschapselementen creëren een prachtige horizon en een schitterend lijnenspel, dat voor onverwachte invalshoeken zorgt. Ook de dobben (pingoruïnes) vormen een belangrijk onderdeel van de natuur in de gemeente. Deze door de ijstijd ontstane poelen geven een verrassende dimensie aan het luisterrijke coulisselandschap.

Wapen en vlag

Bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 25 maart 1818 is aan de ”Grietenije van Achtkarspelen” het wapen verleend onder de volgende omschrijving: ”Zijnde van zilver, beladen met een kerspelkerk met acht torens, staande op een groene grond, gedekt met een gouden kroon.” Aanvullend is hierbij nog te vermelden dat de kerspelkerk grijsrood is en dat de torenspitsen blauw zijn. Achtkarspelen heeft een zogenaamd sprekend wapen: er is een directe relatie tussen afbeelding en naam. De acht torens hebben betrekking op de acht kerkdorpen (kerspelen) die in 1818 in Achtkarspelen lagen. Dat waren, Augustinusga, Buitenpost, Drogeham, Kooten (nu Kootstertille), Kortwoude (tussen Surhuizum en Surhuisterveen), Lutjepost (nu behorende tot Buitenpost), Surhuizum en Twijzel.

De gemeentevlag -een symbolische weergave van het gemeentewapen- is vastgesteld bij besluit van de Raad van 28 april 1958. De vlag heeft in de breedte een brede middenbaan en aan de boven- en onderkant een smalle baan. De drie banen hebben van boven naar beneden de kleuren rood (de kleur van de kerkmuren), wit (de zilveren ondergrond van het wapenschild) en groen (de schildvoet uit het wapen). In de middelste baan bevindt zich aan de linkerkant een achtpuntige blauwe ster (de acht kerktorens).