Melding doen

Home > Inwoners > Melding doen

Melding doen

Heeft u een vraag aan de gemeente? Of ziet u een losse stoeptegel liggen? Er kunnen veel redenen zijn om de gemeente iets te willen melden. Om u snel van dienst te kunnen zijn hebben we daarvoor enkele digitale formulieren.

  • In noodgevallen bel altijd 112

Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer iemands leven in direct gevaar is. Bijvoorbeeld als iemand zwaar gewond is en dringend medische hulp nodig heeft. Of wanneer u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld geweld, moord, een inbraak of diefstal.

  • Dokterswacht Friesland

Dokterswacht Friesland verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden voor huisartsen die zijn aangesloten bij de Dokterswacht. Heeft u dringend een huisarts nodig, maar is het na vijf uur 's middags of voor acht uur 's ochtends, weekend of een feestdag? Bel dan met Dokterswacht Friesland: 0900 112 7 112.

Er is één uitzondering. Bent u in een openbare ruimte? Bel dan 112. De meldkamer bekijkt hoe u de snelste hulp kunt krijgen (ambulance of auto van de Dokterswacht).

Meer informatie? Kijk op www.dokterswacht.nl, of vraag bij uw eigen huisarts hoe de spoedeisende huisartsenzorg geregeld is.

  • Calamiteiten?

Calamiteiten kunt u melden via het formulier melding leefomgeving. Denkt u dat dit te laat is? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de gemeente, telefoonnummer 14 0511. Buiten kantoortijden kunt u de meldkamer van de politie bellen via het nummer 0900 88 44. De politie neemt dan, mocht dat nodig zijn, namens u contact op met een medewerker van de gemeente.

  • Is er iets mis in uw buurt?

Iedereen ziet wel eens iets dat hersteld moet worden. Een losse stoeptegel, een omgewaaide boom, zwerfvuil... U kunt dat aan ons doorgeven, waarna wij het probleem proberen op te lossen. Melden kan heel makkelijk digitaal via het formulier melding leefomgeving.

  • Afvalinzameling

Omrin verzorgt de afvalinzameling voor de gemeente Achtkarspelen. Voor alle vragen over afval(inzameling) kunt u terecht bij het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin.

  • Heeft u een klacht?

De gemeente Achtkarspelen neemt alle ontvangen klachten serieus. Wij zien het als een middel om onze dienstverlening te verbeteren. Geen antwoord gekregen op uw brief? Vindt u dat een van ons zich niet correct heeft gedragen? Laat het ons meteen weten met het digitale klachtenformulier.

  • Gevonden of verloren

Heeft u iets gevonden of verloren? Geef dit dan digitaal aan ons door. De gemeente plaatst dit dan op de website zodat iedereen het kan lezen. Alle informatie hierover leest u op de pagina Gevonden en verloren.

  • Een andere vraag of melding?

Heeft u een algemene vraag aan de gemeente? Of wilt u ons iets vertellen dat niet onder de melding leefomgeving past? Dan kunt u het algemene contactformulier gebruiken. Wij kijken dan voor u welke afdeling of persoon uw vraag of mededeling het beste kan beantwoorden.