Monumenten

Home > Inwoners > Monumenten

Monumenten

Gemeentelijke monumenten

De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft in 2012 opdracht gegeven om gemeentelijke monumenten aan te wijzen. De gemeente heeft aan Hûs en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg opdracht gegeven om een eerste inventarisatie te maken van de hiervoor mogelijk in aanmerking komende panden. Deze inventarisatie kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar gemeente@achtkarspelen.nl.

Monumentaal Wonen

Wonen in een monument brengt voordelen én spelregels met zich mee. De gids Monumentaal Wonen legt op eenvoudige wijze uit wat het betekent om eigenaar te zijn van een rijksmonument. U krijgt antwoord op de meest gestelde vragen over aanschaf, restauratie, behoud en financiering van monumenten. Een handige wegwijzer voor iedere eigenaar van een rijksmonument.

Blader door de Gids Monumentaal Wonen

Monumenten in Achtkarspelen

Hieronder vindt u een overzicht van de monumenten in Achtkarspelen.