Achtkarspelen met vertrouwen de toekomst in (10-10-2019)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Achtkarspelen met vertrouwen de toekomst in

Achtkarspelen met vertrouwen de toekomst in (10-10-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 11-02-2020.

Het college van Achtkarspelen presenteert donderdag 31 oktober een sluitende meerjarenbegroting aan de raad. Wethouder Harjan Bruining is blij met het resultaat. ‘Het saldo van de meerjarenbegroting is positief maar de gemeente blijft kwetsbaar voor onvoorziene kosten in het Sociaal Domein en de zuinigheid van het rijk.’

Ontwikkelingen

Het wordt voor gemeenten steeds moeilijker om een sluitende begroting te presenteren. Het grootste financiële risico in de begroting zijn de tekorten op het gebied van jeugdzorg en WMO waaronder huishoudelijke hulp. In Achtkarspelen zijn de budgetten vanuit het rijk ontoereikend. De raad heeft daarom in april jl. ingestemd met een maatregelenpakket die een bezuiniging in het Sociaal Domein realiseert. Belangrijk voor het college is om hieraan een invulling te geven die niet ten koste gaat van de zorg aan de inwoners.

Wat gaan we doen

Het jaar 2020 staat voor Achtkarspelen in het teken van optimalisatie van de organisatie. Veel opgestarte projecten worden geïntegreerd in de organisatie. Het nieuwe beleidskader sociaal domein, de regiodeal, het verbeterplan bedrijfsvoering, de woonvisie en de implementatie van Achtkarspelen als fairtrade gemeente zijn hier onderdeel van. In 2020 gaat de bouw van het zwembad in Buitenpost van start en wordt er begonnen met de herinrichting van het centrum van Surhuisterveen.

De begroting

De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Hierin staan de activiteiten en plannen voor 2020 en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, de uitgaven dus. In de begroting staat hoe de gemeente het geld, dat zij van het rijk krijgt, besteedt. De begroting maakt de uitgewerkte keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het? De begroting bestaat uit meerdere programma’s waarin o.a. Veiligheid, Economie, Onderwijs en Sociaal Domein.

Donderdag 31 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting. U vindt de volledige begroting op:

www.raad-achtkarspelen.nl, onder het kopje gemeenteraad bij vergaderdatum: 31 oktober 2019.