Basisonderwijs en peuteropvang werken samen aan taalontwikkeling anderstalige kinderen (22-11-2019)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Basisonderwijs en peuteropvang werken samen aan taalontwikkeling anderstalige kinderen

Basisonderwijs en peuteropvang werken samen aan taalontwikkeling anderstalige kinderen (22-11-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en vrijwilligers werken hard om anderstalige kinderen zo snel en zo goed mogelijk aan opvang en aan het reguliere basisonderwijs te laten deelnemen. ‘Taal is de sleutel naar succesvolle integratie en talentontwikkeling’, aldus wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen.

‘Basisscholen en peuteropvang vroegen heel concreet om aandacht bij het onderwijs aan anderstalige kinderen.’ De middelen die hiervoor rechtstreeks door het rijk worden toebedeeld zijn lang niet toereikend. Achtkarspelen heeft in het onderwijsbeleid ‘Koers op Kansen’ geld vrij gemaakt voor het ondersteunen van extra taallessen en begeleiding voor anderstalige jonge kinderen, het zogenaamde ‘taalbad’. Ter ondersteuning van de benodigde inspanningen is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 20.000. Omdat de extra inzet in de opvang en op basisscholen op meerdere plekken wordt georganiseerd is het van belang om kennis en ervaringen te delen. Onderwijs- en kinderopvangorganisaties zetten, naast de bijdrage van de gemeente, zelf ook een flink geldbedrag in om de doelgroep passend en adequaat te ondersteunen.