Carbid afschieten? Meld het op tijd! (20-11-2019)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Carbid afschieten? Meld het op tijd!

Carbid afschieten? Meld het op tijd! (20-11-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 01-01-2020.

Het afschieten van carbid is een echte traditie op oudejaarsdag. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Wilt u carbid afschieten dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Vraag op tijd aan
Een melding voor het afschieten van carbid moet vóór 1 december a.s. worden gedaan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U kunt de melding doen via het aanvraagformulier op de website www.achtkarspelen.nl/carbid. Meldingen die na 1 december binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Regels voor carbid schieten
Tussen 08.00 uur en 22.00 uur mag worden geschoten op goedgekeurde locaties. Het terrein waarop het afschieten plaatsvindt, moet op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en op een afstand van tenminste 300 meter van onderkomens van dieren liggen. Ook moet u een schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het terrein. De gemeente bekijkt samen met de politie of het terrein geschikt is. Als dit het geval is, krijgt u toestemming. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van een (melk)bus, container of opslagvat met een maximale inhoud van 40 liter.

Eigen verantwoordelijkheid
De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid. Ook zijn zij zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.