Hulp voor ondernemers (17-04-2020)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Hulp voor ondernemers

Hulp voor ondernemers (17-04-2020)

RSS

Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Ook ondernemers worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke maatregelen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet. De gemeente Achtkarspelen heeft gekeken welke ondersteuning de gemeente kan bieden bovenop het pakket aan maatregelen van de Rijksoverheid. Hier vindt u de belangrijkste informatie.  

Gemeentelijk ondersteuningspakket voor ondernemers, stichtingen en verenigingen 

De gemeente Achtkarspelen neemt aanvullend een aantal maatregelen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen.  

 • Betalingsregeling gemeentelijke belastingen:  

Ondernemers kunnen vragen om uitstel van betaling (bedrijf en privé) van de gemeentelijke belastingen tot eind augustus. Dit gaat om onroerendgoedbelasting, rioolheffing, eventueel reclameheffing en afvalstoffenheffing. De betalingsregeling is ook van toepassing op opgelegde aanslagen die normaal gesproken voor eind mei 2020 moeten worden betaald.  

Voor een aanslag waarvoor een machtiging tot automatische incasso is afgegeven kan de incasso worden opgeschort tot eind augustus 2020. De aanslag wordt dan door de gemeente afgeschreven in zeven maandelijkse- termijnen tot en met februari 2021.  

Voor de opgelegde aanslagen, waarvoor geen automatische incasso is afgegeven en die normaal gesproken voor eind mei 2020 moeten worden betaald, wordt eveneens de bovenstaande mogelijkheid geboden. Dit kan zowel alsnog met een machtiging tot automatische incasso of de afspraak wordt schriftelijk gemaakt en bevestigd door de gemeente. 

Uitstel aanvragen kan met het online formulier.  

Vraag uitstel betalingen aan

 • Leges verleende evenementenvergunningen:  

Betaalde kosten (leges) voor evenementen die definitief niet doorgaan, worden op verzoek door de gemeente terugbetaald. Voor evenementen die doorschuiven is het noodzakelijk een tweede aanvraag te doen, hiervoor worden geen leges in rekening gebracht. Ook in geval van kosten voor een omgevingsvergunning (bouwleges) gekoppeld aan een evenement, worden deze op verzoek door de gemeente terugbetaald. Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht bij evenementen die worden verplaatst naar uiterlijk 2021. 

 • Betalingsachterstanden:  

Voor invorderingsmaatregelen op betalingsachterstanden van ondernemers zijn maatwerkoplossingen bespreekbaar. Neem voor een eventuele opschorting tot 31 juli contact op met de gemeente via e-mail, innen8k@achtkarspelen.nl.

 • Aanvragen van tijdelijke ontheffing winkelopeningstijden

De gemeente Achtkarspelen wil bereiken dat winkels in de gestelde periode van de coronamaatregelen (de door de Rijksoverheid gestelde periode t/m 6 april) op zondagen eerder open mogen, namelijk tussen 9.00 en 18.00 uur in plaats van de huidige openstelling tussen 13.00 en 18.00 uur. Met de maatregel kunnen ondernemers hun klantenstroom beter spreiden, zodat de volksgezondheid niet in het geding komt. Hiervoor dient een ontheffing te worden aangevraagd. Deze aanvraag kan online worden ingediend. De leges hiervoor worden vanwege deze crisisperiode niet in rekening worden gebracht.

Het aanvraagformulier kunt u invullen via deze link >  Aanvraagformulier tijdelijke ontheffing winkelopeningstijden.

 • Vergunningaanvragen:  

Bij vergunningaanvragen blijft de gemeente zijn best doen om de dienstverlening op het gebruikelijke niveau te houden. Vergunningen verlenen we binnen de wettelijke termijnen. 

 • Bedrijfskavels:  

Heeft u als ondernemer een optie op een bedrijfskavel? In overleg met de gemeente is deze optie te verlengen.  

 • Betaling facturen:  

De gemeente blijft facturen zo spoedig mogelijk betalen.  

 • Afhalen en bezorgen:  

De horecabedrijven in de gemeente Achtkarspelen mogen overgaan op het afhalen of bezorgen van maaltijden. De voorschriften van het RIVM zijn samen met de algemene geldende verkeersveiligheidsvoorschriften leidend. 

 • Bevoorrading supermarkten: 

De supermarkten in de gemeente Achtkarspelen krijgen, tot nader te bepalen moment, de gelegenheid voor ruimere bevoorradingstijden (24 uur per dag).  

 • Verleende subsidies:  

Initiatiefnemers van activiteiten en/of evenementen waarvoor al subsidie is verleend, maar die zijn geannuleerd vanwege het coronavirus, gaat de gemeente benaderen. Per situatie bekijken we of terugbetaling van subsidie aan de orde is. Zijn er bijvoorbeeld al kosten gemaakt, dan wordt daar rekening mee gehouden. 

 • Huurinkomsten gemeentelijke sportaccommodaties:

Huurders van sportaccommodaties krijgen op verzoek uitstel van betaling van drie maanden. De huur van gemeentelijke sportaccommodaties door sportverenigingen en -clubs wordt tijdens de corona-sluiting niet in rekening gebracht. Ook voor pachters van de kantines van de sporthallen wordt de voorlopige sluitingsperiode tot 1 juni gecompenseerd.


Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers  

De ZZP-ers zijn een belangrijke groep ondernemers in onze gemeente. Steunmaatregelen voor deze groep ondernemers wordt namens de gemeente, uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF). Via de bovengenoemde pagina kunt u informatie krijgen en u aanmelden voor ondersteuning. 

Sinds 25 maart 2020 kunt u in aanmerking komen voor een voorschot op de Tozo-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Lees voordat u daadwerkelijk een aanvraag gaat doen de informatie op de website van BZF aandachtig door.  

Als u door de uitbraak van het coronavirus financiële schade heeft, waardoor uw bedrijf in gevaar komt, dan kunt u zich melden via de website https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona. Op deze pagina staat alle actuele informatie die betrekking heeft op de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de impact hiervan voor ondernemers. De informatie wordt dagelijks bijgehouden.  

U kunt contact met hen opnemen via e-mail  info@bureauzelfstandigenfryslan.nl.  

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken.

Vraag TOZO aan


Provinciale regelingen

 • Provincie Fryslân

De provincie Fryslân treft als gevolg van de maatregelen van de regering zelf ook maatregelen om organisaties in de provincie te helpen in deze crisistijd.

 1. Uitstel aflossing (huidige) leningen van FOM / NV NOM met drie maanden
 2. Betaaltermijn van Provincie Fryslân van 21 dagen naar 7 dagen
 3. Eerstelijns dienstverlening via Ynbusiness, kijk voor meer informatie ook op www.ynbusiness.nl/corona-faq
 4. Provincie Fryslân trekt samen met Rijk op wat betreft verdere ontwikkeling en uitvoering BMKB
 • Wetterskip Fryslân

Het Noordelijk Belastingkantoor voert onder andere de belastingtaken uit voor de drie waterschappen in Noord-Nederland. Zij innen de waterschapsbelastingen voor de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Met de waterschappen zijn er afspraken gemaakt over uitstel van betaling voor ondernemers. De waterschappen werken de komende tijd de coulancemogelijkheden verder uit. Meer informatie vindt u op de website van het Wetterskip.


Landelijke noodmaatregelen voor ondernemers 

Het kabinet heeft op dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Meer informatie over de afzonderlijke regelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.  

Tegemoetkoming schade COVID-19 aanvragen

 • Tegemoetkoming van € 4.000 

Er is een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Er is op de website van RVO een overzicht gepubliceerd van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren.

Via de website van RVO leest u meer informatie hierover. Heeft u recht op de Tegemoetkoming schade COVID-19, maar staat u onder een andere SBI-code geregistreerd in het Handelsregister? Dan kunt u dit via de volgende pagina melden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april een aanvraag doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Meer informatie en aanvragen NOW


Waar kunnen ondernemers terecht? 

Wij begrijpen dat als ondernemer er veel op u afkomt en dat u vragen heeft. Hier vindt u belangrijke organisaties waar u met vragen terecht kunt.  

 •  KvK coronaloket voor ondernemers: 

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117. 

Voor veel gestelde ondernemersvragen inzake de huidige problematiek kunt u deze link raadplegen: https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/.

 • Ynbusiness:  

Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van onder andere het bedrijfsleven, de provincie Fryslân en het Innovatiepact Fryslân (IPF). Het primaire doel is de ondernemer krachtig te ondersteunen bij de groei van het bedrijf. Daarnaast willen de partners het ruime aanbod aan ondersteuning die zij bieden, nauwer aan laten sluiten op de daadwerkelijke behoeftes van ondernemers. 

Heeft u vragen wat voor gevolgen het corona-virus voor uw bedrijf heeft? U kunt altijd bellen met Ynbusiness. Zij zijn bereikbaar via 058-7600500 en ook de specialisten zijn telefonisch (en online) bereikbaar. Of stuur een e-mail met uw vraag naar info@ynbusiness.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.ynbusiness.nl/corona-faq

 • Banken: 

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. 

 • Belastingdienst: 

Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus

De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld. 


Gemeentelijke contactpersoon voor ondernemers: 

Jeldrik Doevendans, gemeente Achtkarspelen 
Telefoon: 06 38 29 90 74 
Mail: j.doevendans@achtkarspelen.nl