Inspiratie voor een duurzaam dorp(30-04-2015)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Inspiratie voor een duurzaam dorp

Inspiratie voor een duurzaam dorp(30-04-2015)

RSS
Dit item is verlopen op 02-07-2015.

Duurzame dorpsinitiatieven in de gemeente Achtkarspelen!

In steeds meer dorpen leven ideeën om zelf het initiatief te nemen als het gaat om een duurzaamheid, leefbaarheid en betrokkenheid. Bijvoorbeeld het coöperatief aan de slag gaan met energiebesparing en opwekking. Maar ook duurzaam omgaan met wonen, afval, voedsel, vervoer etc. In een energieke samenleving staat eigen kracht van de inwoners voorop, waarbij de gemeente zorgt voor ondersteuning waar nodig. Heeft u een initiatief met draagvlak? Neem contact op via duorsum@achtkarspelen.nl.

Activiteiten - Inspiratieavonden

In het voorjaar 2015 zijn inspiratieavonden gehouden over het nemen van duurzame initiatieven in eigen dorp.

Op dinsdag 24 maart vond deze avond plaats in het ‘Tillehus’ in Kootstertille. Sprekers waren Tseard van der Kooi van Trynergie en Anne Hilderink van Sint Jan Kloosterburen.

Op woensdag 1 april was de avond georganiseerd in De Delfeart in Surhuizum met als sprekers Gjalt Benedictus van energiecoöperatie Garyp en nogmaals Anne Hilderink.

Op beide avonden was doarpswurk vertegenwoordigd met een stand en een tafelgenoot voor de tafelgesprekken. Tijdens de inspiratieavonden vertelden initiatiefnemers over hun initiatief. De avonden zijn als zeer inspirerend ervaren en men bleef lang in gesprek.

De sprekers en tafelgenoten:

Trynergie (www.trynergie.nl)

Trynergie is een coöperatie zonder winstoogmerk, opgericht door enthousiaste idealisten en realisten. Inwoners van en verenigingen, bedrijven en instellingen in de Trynwâlden kunnen lid worden van Trynergie en krijgen daarmee stemrecht en invloed op het beleid van de coöperatie. Projecten zijn o.a. ‘zon van tryntsje’ en gezamenlijke inkoop via de NLD.

Enerzjy Koöperaasje Garyp (www.nldenergie.org/garyp)

De coöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.” (EKGaryp) is eind 2014 opgericht voor de inwoners en organisaties/bedrijven in Garyp en omstreken. De coöperatie is inmiddels lid en aangesloten bij de overkoepelende organisatie in Fryslân: Ús Koöperaasje. Een ander initiatief waar het bestuur druk mee is, is een mogelijke investering in een zonneweide op het voormalige grofvuilstortterrein van Tjalling Holwerda aan de Easterein 1 in Garyp. Een megaproject. Als dit doorgaat zal dit een grote positieve impact hebben voor de inwoners van Garyp.

SintJan Kloosterburen (www.sintjankloosterburen.nl)

SintJan is een initiatief op het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen en heeft als doel op een creatieve wijze te anticiperen op de demografische ontwikkelingen. Daarbij kiest SintJan nadrukkelijk de weg van sociale en duurzame vernieuwing. Om de samenleving vitaal te houden en de economie weer bloeiend te krijgen gaat SintJan uit van een integrale aanpak: wonen, werken, zorg en cultuur dienen zodanig geborgd te worden dat de leefbaarheid van het dorp versterkt wordt. Met betrekking tot de zorg streeft SintJan naar een organische structuur waarin georganiseerd wordt op een manier die past bij de situatie, en waarin mensen hun individualiteit kunnen verbinden met het algemeen belang.

SintJan werd in 2010 uitgeroepen tot een van de 10 beste projecten tegen de Krimp in de drie noordelijke provincies.

Doarpswurk (www.doarpswurk.frl)

Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. Op het gebied van duurzaamheid heeft doarpswurk een rol in het netwerk duurzame dorpen en de energiewerkplaats Friesland:

Netwerk Duurzame Dorpen

Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk netwerk van dorpen die (samen) werken aan duurzame leefkwaliteit. Het netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen, biedt een (internet) platform voor het delen van kennis en ideeën en laat dorpen elkaar inspireren. Het Netwerk is een echte duurzaamheid versneller.

Energiewerkplaats

Doarpswurk en de Friese Milieu Federatie werken samen bij het ondersteunen van initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau. Naast het regelmatig aanbieden van netwerkbijeenkomsten waarbij initiatiefnemers elkaar ontmoeten, ideeën delen en elkaar inspireren, worden initiatieven bijgestaan met raad en daad.
Het resultaat van de inspiratieavond? Voor ons: Een goed beeld van de ideeën en mogelijke initiatieven binnen onze gemeente. Voor u: Inspiratie om ideeën verder uit te werken, verbinding, draagvlak en verdieping.

Reactie of vragen?

Reageren kan via duorsum@achtkarspelen.nl.

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 53 55 87 57. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?