Kinderen mogen weer naar de basisschool en de opvang (07-05-2020)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Kinderen mogen weer naar de basisschool en de opvang

Kinderen mogen weer naar de basisschool en de opvang (07-05-2020)

RSS

Vanaf volgende week maandag 11 mei gaan de kinderopvang en basisscholen weer open. Bij de opstart is het uitgangspunt dat leerlingen hele dagen naar school gaan. Binnen deze randvoorwaarde krijgen leerlingen de helft van hun onderwijstijd les op school. De rest van de tijd werken ze thuis, bijvoorbeeld met thuiswerkopdrachten.

Protocol

Scholen dienen de uitgangspunten van het kabinet te gebruiken bij de inrichting van het onderwijs. In het protocol wat hiervoor is opgesteld wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Met dit protocol proberen bonden en overheidsorganisaties iedereen een werkbare oplossing te bieden. De scholen zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hun keuzes en mogen ervan afwijken. 

Gemeente Achtkarspelen

Ook in onze gemeente is er achter de schermen hard gewerkt aan het organiseren van de (nood)opvang en het basisonderwijs volgens de nieuwe richtlijnen. Over de werkelijke invulling is de afgelopen dagen in onze regio afstemming gezocht tussen de basisschoolbesturen van Noventa, Roobol en Noorderbasis en een aantal kinderopvangorganisaties. De meeste scholen hebben gekozen voor opsplitsing van elke groep. De groepen wisselen elkaar af en gaan volledige dagen naar school. Op hoofdlijnen zijn er dan ook geen grote verschillen. De scholen communiceren de details met de ouders.

Over de noodopvang

Het ministerie meldt dat het uitgangspunt is dat de noodopvang blijft. Ook na de meivakantie. Tiko is in Achtkarspelen de belangrijkste opvangpartner. Daarnaast blijven de ‘Bernebrêge/Hasselbraam’ in Buitenpost en in Boelenslaan ‘Vandaag’ haar eigen klantenkringen bedienen. Ook blijven de opvangorganisaties, zoals ook de diverse gastouderbureaus, hun (nood)opvang bieden.

50% onderwijs en noodopvang

Op de dagen dat de kinderen niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO.

Afspraken

Er gelden allerlei praktische afspraken waar iedereen rekening mee moet houden. Zo is het goed om bijvoorbeeld massale haal- en brengmomenten van leerlingen te voorkomen waardoor veel ouders moeten wachten op het schoolplein en bij het hek.

Scholen verwachten van ouders dat zij zelf de onderlinge afstand van 1,5 meter respecteren en niet de school in gaan. Alle afspraken zijn per school opgesteld en worden met alle betrokkenen gecommuniceerd. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de school.

Veel plezier de komende tijd!

De afgelopen periode is voor kinderen, ouders en het onderwijs heel bijzonder geweest. Er moest op een hele andere manier onderwijs gegeven worden. De leraren in onze gemeente zijn gelijk aan de slag gegaan, om ervoor te zorgen dat kinderen lessen konden blijven volgen.

Wethouder Jouke Spoelstra: “Ik heb veel respect voor de flexibele wijze waarop iedereen hiermee om gaat. Het coronavirus en de onzekere omstandigheden vragen veel van ouders, kinderen en medewerkers uit het onderwijs. Zij verdienen allemaal een groot compliment. Wel blijft het nog steeds belangrijk om je aan de hygiënemaatregelen en richtlijnen vanuit de scholen te houden. Vanuit de gemeente wensen wij iedereen veel succes en ook plezier met elkaar de komende tijd.”