LIVEBLOG: Coronavirus (COVID-19) (18-03-2020)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > LIVEBLOG: Coronavirus (COVID-19)

LIVEBLOG: Coronavirus (COVID-19) (18-03-2020)

RSS

Via dit liveblog houden we u op de hoogte van de situatie in Achtkarspelen rondom het coronavirus en de maatregelen die worden getroffen. Op de site van de GGD Fryslân en de site van het RIVM vindt u meer informatie over het coronavirus, waaronder veelgestelde vragen en de geldende richtlijnen. Ook kunt u terecht bij het landelijke publieksnummer 0800-1351. Heeft u zelf klachten? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts en ga niet zelf naar het spreekuur. Heeft u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kunt u contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn: (070) 445 58 88.

Hulp voor ondernemers

Het coronavirus raakt veel sectoren. Wij begrijpen dat er op ondernemers veel afkomt en dat zij vragen hebben. Daarom hebben we voor ondernemers de regelingen en de contactgegevens op een rijtje gezet.

Openingstijden gemeentehuis en milieuterrein

Sinds donderdag 26 maart is het gemeentehuis in Buitenpost volledig gesloten voor publiek zonder afspraak. U kunt de komende tijd alleen ’s middags van 13.30-16.30 uur terecht met een afspraak. Dit geldt alleen voor de noodzakelijke zaken die niet kunnen wachten.

 • Verloopt de geldigheid van uw reisdocument of rijbewijs op of voor 6 mei 2020? Dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen om een nieuw document aan te vragen. Is uw document langer geldig? Dan is het nog niet mogelijk om een nieuw document aan te vragen. Wij vragen u om niet eerder dan 2 weken voordat uw document ongeldig is naar ons te bellen om een afspraak te maken. Op deze manier kunnen we alle aangevraagde documenten op tijd leveren en tegelijkertijd het bezoekersaantal goed spreiden.
 • Wilt u post afleveren? Gooi het dan in de brievenbus.
 • Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u een verhuizing online doorgeven, een uittreksel digitaal aanvragen en ook bouwtekeningen zijn online aan te vragen. We vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het gemeentehuis hoeft te komen.

Bel voor het maken van een afspraak naar telefoonnummer 14 0511. Telefonisch zijn wij de gehele dag - op werkdagen van 9.00-16.30 uur - bereikbaar. De dienstverlening voor onze inwoners gaat zoveel als mogelijk door.

Milieuterrein Lutkepost
Het milieuterrein Lutkepost in Buitenpost is gewoon geopend. Kom alleen als het noodzakelijkerwijze echt niet anders kan. Wel zijn extra maatregelen genomen. Er mogen maximaal 5 auto’s tegelijkertijd op het terrein aanwezig zijn, houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en betaal met pin. Dit betekent dat (in geval van drukte) wachttijden kunnen toenemen.


Vrijdag 3 april

Aanpassingen in noodverordening

Op 2 april 2020 is een nieuwe noodverordening door Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. De oude noodverordening van 26 maart 2020 komt hiermee te vervallen. De noodverordening geeft de gemeente de mogelijkheid om te handhaven wanneer de maatregelen die de regering heeft genomen om te voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid, niet worden nageleefd.

De aanpassingen gaan over: toevoeging van de jachthavens aan de verordening, verantwoordelijkheid handhaving op markten, een juridische aanpassing bij het onderwerp kinderopvang en een toelichting op hotelovernachtingen. 


Woensdag 1 april

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.


Vrijdag 27 maart

Steun voor ondernemers, sportverenigingen en instellingen in Achtkarspelen

Om ondernemers, sportverenigingen en instellingen met betalingsproblemen tegemoet te komen en tijdelijk financiële ruimte te geven is er een ondersteuningspakket samengesteld. Het ondersteuningspakket van de gemeente bevat maatregelen die de gemeente biedt boven op het landelijke pakket aan maatregelen dat er al ligt. Naast het uitstel van de gemeentelijke belastingen en andere maatregelen is er ook aandacht voor de sportverenigingen. De maatregelingen en andere informatie vindt u op deze pagina.
 

Nieuwe noodverordening van kracht

Op 26 maart 2020 is een nieuwe noodverordening door Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. De oude noodverordening van 16 maart 2020 komt hiermee te vervallen.

De noodverordening geeft de gemeente de mogelijkheid om te handhaven wanneer de maatregelen die de regering heeft genomen om te voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid, niet worden nageleefd.

Een noodverordening is bedoeld om de burgemeester meer bevoegdheden te geven, bijvoorbeeld in het geval van een gevaarlijke situatie of verstoring van de openbare orde en veiligheid op te kunnen treden. Omdat de door het kabinet afgekondigde verboden normaal volgens de wet gewoon zijn toegestaan, is voor het optreden door handhaving en politie een speciale noodverordening nodig. Die wordt regionaal afgekondigd voor alle burgemeesters.


Woensdag 25 maart

Positief geteste patiënt in Achtkarspelen

Vandaag hebben wij bericht van de GGD Fryslân gehad dat een inwoner van de gemeente Achtkarspelen positief is getest op het coronavirus. Het gaat om een vrouw van in de veertig.

De GGD Fryslân heeft het contactonderzoek inmiddels opgestart voor de vrouw. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie de patiënt contact heeft gehad. Als de personen die deel uitmaken van het contactonderzoek klachten krijgen die passen bij het coronavirus (COVID-19), dan krijgen zij gerichte adviezen.

Vanuit privacyoverwegingen is de informatie over de patiënt summier. Alle informatie die nodig is, deelt de GGD met de betrokken professionals, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Op deze manier wordt alles in het werk gesteld om verdere verspreiding te voorkomen. Deze lijn volgen wij als gemeente.

Aantal mensen met corona
Wij merken dat mensen vragen hebben over de aantallen die de GGD Fryslân communiceert. De GGD Fryslân bericht over het aantal personen in Fryslân waarvan via tests is vastgesteld dat zij corona hebben. Een compleet beeld is nooit precies te geven, ook omdat niet iedereen wordt getest, conform de richtlijnen van het RIVM.


Dinsdag 24 maart

Informatie over huwelijken tot 1 juni

Heeft u een huwelijk of een geregistreerd partnerschap bij ons gepland vóór 1 juni? We verwachten donderdag 26 maart meer duidelijkheid te krijgen of dat door mag gaan. We nemen met elk stel telefonisch contact op om de nieuwe voorschriften door te spreken. Meer informatie leest u in dit nieuwsbericht.


Maandag 23 maart 2020

Aangescherpte landelijke maatregelen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk voor meer informatie over de landelijke maatregelen op de website van het RIVM

Over de precieze gevolgen van deze maatregelen voor Achtkarspelen hoort u later meer. 


Vrijdag 20 maart 2020

Tijdelijke verruiming Winkeltijdenverordening

Het college heeft besloten dat winkels gedurende de coronaperiode op zon- en feestdagen (behalve Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag) eerder open mogen zijn, namelijk tussen 9.00 uur en 18.00 uur in plaats van de huidige openstelling tussen 13.00 uur en 18.00 uur. Hierdoor ontstaat er meer spreiding van de bezoekers. Een ontheffing kunt u online aanvragen via dit formulier. De leges hiervoor zullen vanwege deze crisisperiode niet in rekening worden gebracht.


Donderdag 19 maart 2020

Hoe zit het met uw abonnement en/of meerbadenkaart nu zwembad De Kûpe gesloten is?

Bent u abonnementhouder en/of heeft u een meerbadenkaart en kunt u door de sluiting hier geen gebruik van maken? Voor alle abonnementen geldt dat deze verlengd worden met de tijd dat wij gesloten zijn door de opgelegde sluitingsmaatregel. Dit geldt voor alle abonnementen en meerbadenkaarten voor zwemles, aquasport en banenzwemmen. Lees het hele bericht op www.dekupe.nl

 


Woensdag 18 maart 2020

Waar kunnen ondernemers terecht voor hulp?

Het coronavirus raakt veel sectoren. Wij begrijpen heel goed dat als ondernemer er nu veel op u afkomt. Waar kunt u terecht voor hulp en vragen? We hebben de informatie voor u verzameld op de pagina Hulp voor ondernemers.


KEaRN lanceert platform voor hulpvragers, hulpaanbieders en andere initiatieven

De medewerkers van KEaRN zetten zich graag in om de inwoners van Achtkarspelen te ondersteunen waar dat nodig is. Nu het onzekere tijden zijn is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken. Daarom heeft Kearn de website www.kearn.nl/corona in het leven geroepen om alle goeie initiatieven, hulpvragen en aangeboden hulp in één overzicht te verzamelen. Kun je iets voor iemand betekenen? Of heb je zelf hulp nodig, of ben je al begonnen met een goed initiatief? Geef het door aan KEaRN via www.kearn.nl/corona


Dinsdag 17 maart 2020

Noodverordening van kracht

Op 16 maart 2020 is een noodverordening door Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om te handhaven wanneer de maatregelen die de regering heeft genomen om te voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid, niet worden nageleefd.

Het gaat hierbij om het verbod om samen te komen met meer dan 100 personen om ‘inrichtingen geopend te houden’ waar men kan komen eten en drinken. Plekken die niet voor het publiek toegankelijk zijn, zoals bedrijfskantines, mogen gewoon open blijven. Ook wordt sport- en fitnessclubs, zoals zwembaden, sporthallen en sportvelden, geboden de deuren te sluiten. Dit geldt ook voor sauna’s.

Een noodverordening is bedoeld om de burgemeester meer bevoegdheden te geven, bijvoorbeeld in het geval van een gevaarlijke situatie of verstoring van de openbare orde en veiligheid op te kunnen treden. Omdat de door het kabinet afgekondigde verboden normaal volgens de wet gewoon zijn toegestaan, is voor het optreden door handhaving en politie een speciale noodverordening nodig. Die wordt regionaal afgekondigd voor alle burgemeesters.


Raadsbijeenkomsten gaan voorlopig niet door

Vanwege het coronavirus gaan tot en met 6 april de raadsbijeenkomsten niet door. Dit betekent dat de informatiecarrousel van 19 maart en de raadsvergadering van 26 maart niet door gaan. De raadsleden blijven wel graag in contact met u. Op de website van de gemeenteraad vindt u de contactgegevens van de raadsleden.


Aangescherpte maatregelen milieuterrein Lutkepost

Op het milieuterrein Lutkepost in Buitenpost nemen we extra maatregelen. Er mogen vanaf vandaag maximaal 5 auto’s tegelijkertijd op het terrein aanwezig zijn. Dit betekent dat (in geval van drukte) wachttijden kunnen toenemen. De openingstijden zijn vooralsnog de reguliere openingstijden.
 


Maandag 16 maart 2020

Boodschap van burgemeester Oebele Brouwer: 'Help elkaar' 

Het corona-virus heeft ons land in de greep. De maatregelen die het kabinet heeft genomen hebben grote impact op de economie en het sociale leven. Ze raken ons allemaal. Het heeft ons dagelijks leven op de kop gezet. We ervaren allemaal de gevolgen. Ook u als inwoner of ondernemer in Achtkarspelen. Maar deze maatregelen zijn echt nodig om verspreiding van het corona-virus te beperken.

Lees verder

Geen avondopenstelling gemeentehuis

In verband met beperkte openingstijden van het gemeentehuis is er tot en met 6 april geen avondopenstelling op donderdag.
 

Verzoek:

 • Neem voordat u naar het gemeentehuis wilt komen, altijd telefonisch contact met ons op via 14 0511. Wij zijn beperkt open en voorkomen graag dat u voor een dichte deur komt te staan of dat u onnodig langskomt.
 • Als uw bezoek een paar weken kan wachten, kom dan alstublieft in april.
 • Neem uw pinpas mee. Vanwege de maatregelen kunt u alleen nog betalen met uw pinpas.


Uitzondering leerlingenvervoer waarbij beide ouders werken in ‘cruciale beroepen’!

Alle scholen in Nederland blijven vanaf vandaag (16 maart) tot en met 6 april dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft het kabinet besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs. Dit betekent dat leerlingen geen leerlingenvervoer krijgen. U hoeft uw kind niet af te melden bij Jobinder of de gemeente. Het leerlingenvervoer zal automatisch weer beginnen als de scholen starten.

Uitzondering

Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen waarbij beide ouders werken in cruciale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgpersoneel en politiemensen. Vallen u en uw partner in deze categorie en moet u toch een beroep doen op leerlingenvervoer? Let goed op. U moet uw kind per mail aanmelden. Het is voor ons namelijk niet duidelijk om welke kinderen dit gaat en waar uw kind dan naar toe moet worden gebracht, dat kan per school anders geregeld zijn.

Lees verder


Zondag 15 maart 2020
 

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona.


Sluiting scholen 

Met ingang van maandag 16 maart gaan de scholen van Noventa, ROOBOL, Arlanta, Noorderbasis en Nordwin College dicht. Dit is een voorzorgsmaatregel die de scholen nemen in verband met het coronavirus.

De scholen die vallen onder de koepels van Noventa, ROOBOL en Arlanta blijven dicht tot en met 29 maart. Nordwin College is gesloten van 16 tot en met 18 maart. Wel is de locatie open en gaan de schoolexamens door. OSG Singelland houdt hun scholen open.

De scholen die sluiten zorgen voor opvang van kinderen waarvan de ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening). Door de scholen worden voorbereidingen getroffen om thuisonderwijs aan te bieden waarbij leerlingen gebruik kunnen maken van digitale mogelijkheden.
 

Gemeentehuis Achtkarspelen is beperkt open

Sinds donderdag 26 maart is het gemeentehuis in Buitenpost volledig gesloten voor publiek zonder afspraak. U kunt de komende tijd alleen ’s middags van 13.30-16.30 uur terecht met een afspraak. Dit geldt alleen voor de noodzakelijke zaken die niet kunnen wachten.

 • Verloopt de geldigheid van uw reisdocument of rijbewijs op of voor 6 mei 2020? Dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen om een nieuw document aan te vragen. Is uw document langer geldig? Dan is het nog niet mogelijk om een nieuw document aan te vragen. Wij vragen u om niet eerder dan 2 weken voordat uw document ongeldig is naar ons te bellen om een afspraak te maken. Op deze manier kunnen we alle aangevraagde documenten op tijd leveren en tegelijkertijd het bezoekersaantal goed spreiden.
 • Wilt u post afleveren? Gooi het dan in de brievenbus.
 • Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u een verhuizing online doorgeven, een uittreksel digitaal aanvragen en ook bouwtekeningen zijn online aan te vragen. We vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het gemeentehuis hoeft te komen.

Bel voor het maken van een afspraak naar telefoonnummer 14 0511. Telefonisch zijn wij de gehele dag - op werkdagen van 9.00-16.30 uur - bereikbaar. De dienstverlening voor onze inwoners gaat zoveel als mogelijk door.


 

Uitleg over Corona van NOS op 3Zaterdag 14 maart 2020

Informatie voor ondernemers

Ook ondernemers in onze gemeente ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Ondernemers kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Via onderstaande link vindt u een overzicht met regelingen voor ondernemers en de (crisis)telefoonnummers waar u met vragen terechtkunt.

Corona: informatie voor ondernemers


 


Vrijdag 13 maart 2020

Leerlingenvervoer opgeschort

Jobinder, die onder andere het leerlingvervoer in onze gemeente verzorgt, is geïnformeerd dat de volgende scholen tot en met 31 maart gesloten zijn:

 • Pieter Bakkersschool in Sneek (SO en VSO)
 • De Wingerd in Damwâld (SO en VSO)
 • Talryk in Drachten (VSO)
 • Kleurryk in Drachten (SO)
 • It Twalûk in Leeuwarden en Franeker (SO en VSO)
 • School Lyndensteyn in Beetsterzwaag (SO en VSO)
 • Duisterhoutschool in Heerenveen en Oosterwolde (SO en VSO)


Dit betekent dat leerlingen die naar een van deze scholen gaan geen leerlingenvervoer krijgen.

Let op: U hoeft uw kind niet af te melden bij Jobinder of de gemeente. Het leerlingenvervoer zal automatisch weer beginnen als de scholen starten.


Stel een niet urgent bezoek aan het gemeentehuis uit

De gemeente Achtkarspelen roept haar inwoners op om publiekscontacten zo veel mogelijk te mijden. Dit geldt ook voor een bezoek aan het gemeentehuis. Daarom vragen wij u om een niet urgent bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen tot na 31 maart.

 • Is bijvoorbeeld uw reisdocument of rijbewijs tot half april geldig en niet met spoed nodig, dan graag uw bezoek uitstellen. Ligt uw document klaar? Maar is uw huidige document nog wel een aantal weken geldig? Stel uw bezoek dan ook nog even uit. 
 • Wilt u post afleveren? Gooi het dan in de brievenbus.
 • Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u een verhuizing online doorgeven, een uittreksel digitaal aanvragen en ook bouwtekeningen zijn digitaal aan te vragen. We vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het gemeentehuis hoeft te komen.


Raadsbijeenkomsten: kom niet naar gemeentehuis maar kijk live mee

De raadsbijeenkomsten in maart (19 maart informatiecarrousel en 26 maart raadsvergadering) gaan wel door maar wij doen een dringende oproep aan inwoners om niet te komen. U kunt de bijeenkomsten live volgen op de website van de raad.Telefonische bereikbaarheid zwembad De Kûpe

Zwembad De Kûpe in Buitenpost is in verband met aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus tot en met 31 maart gesloten. Daarom zijn de tijden waarop het zwembad telefonisch bereikbaar is aangepast. Voor vragen is het zwembad tot en met 31 maart op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0511) 54 31 80. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via info@dekupe.nlSporthallen en gymzalen dicht

In navolging van de nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid heeft Achtkarspelen besloten haar sporthallen en gymzalen tot en met 31 maart te sluiten. Dit doen we om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de sportaccommodaties wordt uitsluitend nog het bewegingsonderwijs voor de scholen gefaciliteerd. Het zwembad in de gemeente was al gesloten.


 


Donderdag 12 maart 2020


22.00 uur

In verband met aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus zijn wij genoodzaakt om zwembad De Kûpe in Buitenpost tot en met 31 maart te sluiten. We vinden het jammer dat we deze maatregel moeten nemen, maar stellen de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en werknemers voorop.

We begrijpen dat de tijdelijke sluiting vragen kan oproepen. Als er meer bekend is, komen we met meer informatie. Houd voor verdere ontwikkelingen de website www.dekupe.nl of de Facebookpagina in de gaten. Ook is het zwembad de komende dagen tijdens de gebruikelijke openingstijden telefonisch te bereiken via (0511) 54 31 80.

We hopen op uw begrip.


21.00 uur

Naast dat we geen handen schudden in het gemeentehuis willen we u vragen om met de pin te betalen wanneer u aan één van onze balies een aanvraag doet.

Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u een verhuizing online doorgeven, een uittreksel digitaal aanvragen en ook bouwtekeningen zijn digitaal aan te vragen. We vragen u om hier zo veel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het gemeentehuis hoeft te komen. 


20.30 uur

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Wij volgen deze maatregel op. Voor Achtkarspelen geldt:

 • Evenementen van meer dan 100 personen waarvoor de gemeente een vergunning heeft verleend gaan niet door.
 • Gemeentelijke evenementen/activiteiten die zijn afgelast: Uitreiking cultuurprijzen en Ouder en Kind sporten op 20 maart, huldiging sportkampioenen op 25 maart.
 • De Energiemarkten georganiseerd door het gemeentelijk Energieloket in verschillende dorpen gaan niet door.
 • De raadsbijeenkomsten (19 maart informatiecarrousel en 26 maart raadsvergadering) gaan wel door maar wij doen een dringende oproep aan inwoners om niet te komen. U kunt de bijeenkomsten live volgen op de website van de raad.
 • De (basis)scholen in de gemeente blijven open maar nemen wel maatregelen als het gaat om activiteiten. Zo zijn de open dagen afgelast op de basisscholen.


19.00 uur

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt, of koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
 • Kinderopvang blijft open.

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.