Natuurinrichting en aanleg fietspad in Drogehamstermieden (04-04-2018)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Natuurinrichting en aanleg fietspad in Drogehamstermieden

Natuurinrichting en aanleg fietspad in Drogehamstermieden (04-04-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 17-07-2018.

Beleef, geniet en beweeg in de Drogehamstermieden

In het najaar van 2018 willen de gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid, de provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en de gemeente Achtkarspelen starten met de inrichting van de Drogehamstermieden. De verwachting is dat de uitvoering in 2019 plaatsvindt.

Ontwikkeling van unieke natuur

In 2016 kocht de provincie Fryslân grond aan. Daarmee is het mogelijk om een deel van de Drogehamstermieden in te richten. Deze herinrichting biedt verschillende kansen voor zowel natuur als recreatie. Op de percelen van Staatsbosbeheer en de provincie komt er een hoger waterpeil. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden voor unieke natuur. In het gebied zijn al bijzondere blauwgraslanden. Door het verhogen van het waterpeil kunnen deze blauwgraslanden zich verder uitbreiden.

Nieuw fietspad

De peilverhoging zorgt ervoor dat de Jan Gerkeswei niet hoog genoeg boven het waterpeil zal liggen. Bovendien is, voor de rust in het natuurgebied, de ligging van deze weg midden in het gebied niet wenselijk. De Jan Gerkeswei wordt daarom (deels) aan de openbaarheid onttrokken. De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners van Drogeham goed in het gebied kunnen recreëren. Daarom is met de betrokken partijen onderzocht wat de mogelijkheden zijn om mooie routes aan te leggen. Ook ter vervanging van de Jan Gerkeswei. Het voorstel is om een fietspad aan te leggen, dat de Kromelle langs het Prinses Margrietkanaal met het Hossebos verbindt. Hierdoor ontstaat een mooie recreatieve verbinding. Ook wordt gekeken naar herstel van het Hossebos en het plaatsen van bijvoorbeeld een vogelkijkhut. Er is inmiddels een concept inrichtingsplan. Dit document vindt u onderaan deze pagina.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 4 april organiseren de samenwerkende partijen een inloopbijeenkomst om u te informeren over de plannen en het proces. Medewerkers van de gemeente, Staatsbosbeheer en de Provinsje Fryslân zijn aanwezig om het plan toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn leden van de gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid aanwezig.

Waar en wanneer

De bijeenkomst vindt plaats in de Fakkel in Drogeham (Tsjerke Buorren 7), op 4 april tussen 16.00 en 20.00 uur. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?