Regio Noordoost Fryslân stelt mobiliteitsvisie vast (22-01-2020)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Regio Noordoost Fryslân stelt mobiliteitsvisie vast

Regio Noordoost Fryslân stelt mobiliteitsvisie vast (22-01-2020)

RSS
Dit item is verlopen op 28-02-2020.

Een goede bereikbaarheid zorgt ervoor dat Noordoost Fryslân een dynamische plattelandsregio is waar het mooi wonen, werken en leven is. De regio heeft als ambitie: gezonde, vlotte, veilige en duurzame mobiliteit en een mobiliteitsnetwerk dat de bestaande netwerken voor fiets, openbaar vervoer en auto aan elkaar verknoopt. Zodat iedereen kan kiezen hoe hij wil reizen, en het makkelijk is om over te stappen. Op 21 januari 2020 hebben de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân de Mobiliteitsvisie voor Noordoost Fryslân en de regionale opgaven vastgesteld.

De fiets, bus, trein en ook de auto vullen elkaar aan en zorgen samen voor een goede mobiliteit voor onze inwoners en bezoekers. Dorpen en voorzieningen in de regio worden zo met elkaar verbonden en met de steden om de regio heen. Bestuurlijk trekker namens de regio Max de Haan: ‘Mobiel zijn is belangrijk om mee te kunnen doen in onze maatschappij, zeker op het platteland waar we meestal wat verder reizen om boodschappen te doen, te sporten of naar school of ons werk te gaan. Met deze visie laten we als gemeenten en provincie zien hoe we samen aan onze ambitie werken. Daarmee investeren we niet alleen in de leefbaarheid van onze omgeving, maar ook in de economie.’ Door een analyse van de ontwikkelingen die er allemaal zijn op het gebied van mobiliteit en hoe het regionaal netwerk er nu uitziet, heeft de regio meer inzicht gekregen in de opgaven om dit te bereiken. De regio wil het overstapgemak bij de sneltreinstations en andere overstappunten (hub’s) verbeteren, een regionaal fiets(snel)wegennet realiseren, de diverse reismogelijkheden in de regio beter bekend maken, de bereikbaarheid aan de oostflank van de regio verbeteren en aandacht besteden aan een aantal leefbaarheidsopgaven vanwege verkeer rond De Westereen, Kollumerzwaag en Twijzelerheide, en rond de Dokkumer Ee.