Ruim vier ton voor actie ‘Geef gas met Energie!’ (20-12-2019)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Ruim vier ton voor actie ‘Geef gas met Energie!’

Ruim vier ton voor actie ‘Geef gas met Energie!’ (20-12-2019)

RSS

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel helpen huiseigenaren energie te besparen

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan huiseigenaren helpen om energie te besparen en zo bijdragen aan de CO2-reductie. De gemeenten krijgen € 425.000 van het rijk voor de actie ‘Geef gas met Energie!’.

De actie is door het Energieloket van beide gemeenten opgesteld om zoveel mogelijk particuliere woningeigenaren te prikkelen om energiebesparende maatregelen te nemen. De duurzaamheidswethouders Margreet Jonker en Andries Bouwman zijn ingenomen met de rijksgelden: ‘We hebben de ambitie om uiterlijk in 2040 geen gas meer te gebruiken. De actie ‘Geef gas met Energie!’ is een belangrijke stap hier naartoe.’

Gratis energiescans en meer

De rijksuitkering wordt door het Energieloket gebruikt voor onder andere gratis energiescans, energiemarkten in alle dorpen, een informatiekrant en voor kleine ingrepen aan traditionele radiatoren om de bestaande CV-installatie geschikt te maken voor een (hybride)warmtepomp. Alle particuliere woningeigenaren in beide gemeenten krijgen binnenkort een brief van de gemeente waarin de actie wordt toegelicht met een uitnodiging mee te doen aan de actie ‘Geef gas met Energie!’.

87 miljoen euro voor energiebesparing

Gemeenten konden tot en met 14 november een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Per gemeente bedraagt de uitkering maximaal € 90 per woning. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de RRE. Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel krijgen samen € 425.000.

Lees meer over het gemeentelijk Energieloket op https://energieloket.net/.