Samenwerken aan gezondheid in Drogeham (23-01-2019)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Samenwerken aan gezondheid in Drogeham

Samenwerken aan gezondheid in Drogeham (23-01-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 27-02-2019.

Dinsdag 22 januari hebben inwoners van Drogeham een beeld gekregen van de gezondheidssituatie in het dorp. Samen met professionals zijn ideeën bedacht hoe het dorp ondersteund kan worden nog gezonder te worden.

‘We hebben een kijkje mogen nemen in de alledaagse gezondheid van Drogeham. Door krachten te bundelen gaat het hier vast nog beter en kan Drogeham een voorbeeld zijn voor de rest van de dorpen in Achtkarspelen!’ aldus wethouder Margreet Jonker.

Afspraken om samen te werken aan gezondheid

Dinsdagavond kwamen zo’n 40 personen naar basisschool De Tarissing. Ieder vanuit een andere hoek betrokken bij de gezondheid in Drogeham, zoals: inwoners, huisartsen, tandartsen, verloskundigen, kerken, sportverenigingen, het onderwijs, GGD Fryslan, ROS Friesland, Thuiszorg De Friese Wouden, KeARN welzijn en de gemeente. Wensen en feiten op het gebied van preventie en leefstijl zijn besproken en ook de randvoorwaarden voor een betere samenwerking binnen dorpsgerichte preventie. De conclusie was dat drie thema’s aandacht verdienen in het dorp: eten & drinken, geld en ontmoeting. De komende drie maanden worden ideeën uitgewerkt in werkgroepen en volgen concrete activiteiten in het dorp. ‘Soms kan het iets simpels zijn. Het gaat om bewuste keuzes maken. Bijvoorbeeld dat we met elkaar afspreken dat we vanaf nu waterkannen in de sportkantine neerzetten’, aldus een inwoonster. Buurtwerker Theo van der Veen vond de avond geslaagd ‘Je hebt elkaar wat beter leren kennen. Iedereen wil altijd wel iets bijdragen maar nu gaan we het samen doen’. Wilt u ook meedoen met de uitwerking van een van de thema’s? Neem dan contact op met Klaas Alma van plaatselijk belang Drogeham (pbdrogeham@gmail.com).

De avond werd ondersteund door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Inspirator van de avond was mevrouw Brouwers, huisarts uit Bakkeveen. Zij weet in Bakkeveen met Positieve Gezondheid de inwoners in hun kracht te zetten. ‘Door kansen te zien en aan de slag te gaan met een grote groep vrijwilligers in het dorp kun je een omgeving inrichten die uitnodigt tot een gezonde leefstijl’, aldus Brouwers.

Gemeentelijk gezondheidsbeleid

Gezond zijn en gezond blijven is voor mensen ontzettend belangrijk. Het bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt en of je kunt meedoen in elke fase van je leven. Daarom investeert de gemeente in gezondheid; om te willen bijdragen aan de kwaliteit van leven en het welbevinden van mensen.

Een rol van de gemeente is partijen bijeenbrengen in de hoop dat men elkaar vindt in ideeën en samenwerking. Meer informatie hierover is te krijgen bij Marjan de Boer-Klunder (beleidsadviseur volksgezondheid) jkm.deboer@achtkarspelen.nl.

Bijeenkomst over gezondheid in basisschool De Tarissing in Drogeham

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?