Schapen helpen biodiversiteit een handje in Achtkarspelen (09-05-2018)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Schapen helpen biodiversiteit een handje in Achtkarspelen

Schapen helpen biodiversiteit een handje in Achtkarspelen (09-05-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 23-05-2018.

Op verschillende plaatsen binnen de gemeente Achtkarspelen rouleren binnenkort schapen om het groen te onderhouden. De inzet van schapen past bij het streven van Achtkarspelen om bij te dragen aan de biodiversiteit.

De schapen helpen daarbij omdat ze kruiden sparen en zaden en insecten verspreiden. ‘Sa’n earste dei is fansels wol spesjaal foar de skiep’, aldus wethouder Jouke Spoelstra die de kudde verwelkomde op de eerste graasplek in Buitenpost. En hoewel ze dat best leken te waarderen gunden de dieren zich weinig tijd voor een kennismaking. ‘Logysk, want der is wurk oan ’e winkel’. Het komende maaiseizoen is bedoeld om ervaring op te doen.

Schapen volgen

De schapen blijven een bepaalde periode op een stuk grond, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar voedsel. Daarna vertrekken ze weer om ergens anders hun werk te doen. Op www.achtkarspelen/schapen staat een overzicht van de locaties waar de schapen komen. Het zijn moderne schapen, want de schaapskudde is te volgen via Facebook (www.facebook.com/bydehan). ‘By de Hân’ is het begrazingsbedrijf dat de inzet van de schapen regelt.

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?