Schoolzone De Bernebrêge feestelijk geopend (26-08-2019)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Schoolzone De Bernebrêge feestelijk geopend

Schoolzone De Bernebrêge feestelijk geopend (26-08-2019)

RSS

Basisschoolleerlingen van De Bernebrêge in Surhuisterveen openden maandag de eerste schoolzone in Achtkarspelen.

Na een sportieve warming-up renden de leerlingen het afzetlint van de schoolzone kapot. Ook werd een verkeersbord onthuld, ontworpen door Jennifer Larassen uit groep 8 en de leden van de leerlingenraad, om de schoolzone aan te geven. ‘As gemeente binne we tige bliid mei dizze prachtige skoallezône. De iepening op dizze earste skoalledei nei de simmerfakânsje is in moaie ôftraap foar in feilich nij skoallejier!’ zei een trotse wethouder Max de Haan.

Verkeersveiligheid

Het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord van de gemeente Achtkarspelen. In het ontwerptraject is extra aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rond de school. De eerste schoolzone van de gemeente is ontworpen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en heeft als doel andere weggebruikers te attenderen op een school in de buurt. Er zijn verkeersafspraken gemaakt met ouders/verzorgers van de schoolkinderen en de omwonenden. Zo wordt er in de schoolzone stapvoets gereden en mogen er geen auto’s in de zone worden geparkeerd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om in één richting te rijden tijdens de haal-en brengtijden en wordt er gebruik gemaakt van een ‘tút en derút-strook’. Enkele maanden geleden werden de leerlingen van groep 5 tot en met 8 uitgedaagd een verkeersbord te ontwerpen om de schoolzone aan te duiden.

Renovatie De Merel

De aanleg van de schoolzone was onderdeel van een grote renovatie aan De Merel. Het vuilwaterriool in de straat is vervangen en er is een regenwaterriool aangelegd. Ook is het wegdek verbeterd en vervangen. Het ontwerp en de planning van de werkzaamheden zijn tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen aannemer Witteveen, De Bernebrêge, WoonFriesland, de bewoners van De Merel en de gemeente Achtkarspelen.

Verkeersbord van de schoolzone, ontworpen door Jennifer Larassen uit groep 8 en de leden van de leerlingenraad

Wethouder Max de Haan en leerlingen van De Bernebrêge openden de schoolzone

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?