Steun voor ondernemers, sportverenigingen en instellingen in Achtkarspelen (27-03-2020)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Steun voor ondernemers, sportverenigingen en instellingen in Achtkarspelen

Steun voor ondernemers, sportverenigingen en instellingen in Achtkarspelen (27-03-2020)

RSS

Om ondernemers, sportverenigingen en instellingen met betalingsproblemen tegemoet te komen en tijdelijk financiële ruimte te geven, neemt de gemeente Achtkarspelen verschillende maatregelen. “Onze ondernemers, sportverenigingen en instellingen ondervinden veel gevolgen door de landelijke maatregelen in de strijd tegen het Corona-virus. Ze worden hard geraakt. Met dit ondersteuningspakket willen we onze inwoners een hart onder de riem steken en laten weten dat we er voor hen zijn,” aldus het college van burgemeester en wethouders.

Ondersteuningspakket

Het ondersteuningspakket van de gemeente bevat maatregelen die de gemeente biedt boven op het landelijke pakket aan maatregelen dat er al ligt. Naast het uitstel van de gemeentelijke belastingen en andere maatregelen is er ook aandacht voor de sportverenigingen. Het kabinet heeft vorige week al verschillende landelijke regelingen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet.

Het ondersteuningspakket van de gemeente Achtkarspelen bevat de volgende maatregelen:

1. Betalingsregeling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen vragen om uitstel van betaling (bedrijf en privé) van de gemeentelijke belastingen tot eind augustus. Dit gaat om onroerend- goedbelasting, rioolheffing, eventueel reclameheffing en afvalstoffenheffing.

Uitstel aanvragen kan online via deze link.

2. Leges verleende evenementenvergunningen

Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht bij evenementen die worden verplaatst naar uiterlijk 2021. Betaalde kosten voor evenementen die definitief niet doorgaan, worden op verzoek door de gemeente terugbetaald.

3. Betalingsachterstanden:

Alle invorderingsmaatregelen op betalingsachterstanden van ondernemers zijn opgeschort tot 31 juli 2020.

4. Vergunningaanvragen:

De gemeente spant zich maximaal in om de dienstverlening op het huidige niveau te houden. Vergunningen verlenen we binnen de wettelijke termijnen.

5. Bedrijfskavels:

Hebt u als ondernemer een optie op een bedrijfskavel, dan kunt u in overleg met de gemeente deze optie verlengen.

6. Betaling facturen:

De gemeente blijft facturen zo spoedig mogelijk betalen.

7. Afhalen en bezorgen:

De horecabedrijven in de gemeente Achtkarspelen mogen overgaan op het afhalen of bezorgen van maaltijden. De voorschriften van het RIVM zijn samen met de algemene geldende verkeersveiligheidsvoorschriften leidend.

8. Bevoorrading supermarkten:

De supermarkten in de gemeente Achtkarspelen krijgen, tot nader te bepalen moment, de gelegenheid voor ruimere bevoorradingstijden (24 uur per dag).

9. Verruiming openingstijden supermarkten:

Supermarkten mogen gedurende de coronaperiode op zon- en feestdagen eerder open zijn, namelijk tussen 9.00 uur en 18.00 uur in plaats van de huidige openstelling tussen 13.00 uur en 18.00 uur.
 

Maatregelen sport en cultuur

1. Verleende subsidies:

Initiatiefnemers van activiteiten en/of evenementen waarvoor al subsidie is verleend, maar die zijn geannuleerd vanwege het coronavirus, gaat de gemeente benaderen. Per situatie bekijkt de gemeente of terugbetaling van subsidie aan de orde is. Zijn er bijvoorbeeld al kosten gemaakt, dan wordt daar rekening mee gehouden. 

2. Huur/pacht gemeentelijke accommodaties en sportaccommodaties:

Huurders van gemeentelijke accommodaties krijgen op verzoek uitstel van betaling van drie maanden. De huur van gemeentelijke sportaccommodaties door sportverenigingen en -clubs wordt tijdens de corona-sluiting niet in rekening gebracht. Ook voor pachters van de kantines van de sporthallen wordt de voorlopige sluitingsperiode tot 1 juni gecompenseerd.
 

Ondersteuning aan zelfstandigen

De ZZP’ers zijn een belangrijke groep ondernemers in onze gemeente. Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) wordt door de gemeente ingezet voor het uitvoeren van een aantal regelingen voor deze groep ondernemers. Sinds 25 maart jl. kunnen ZZP'ers in aanmerking komen voor een voorschot op de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), deze is aan te vragen via de volgende website: www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/tozo-regeling-aanvragen/.
 

Digitaal informatieloket

De gemeente heeft daarnaast een digitaal ondernemersloket aangemaakt, deze bevat alle informatie rondom Corona. U kunt dit loket vinden op de volgende pagina: www.achtkarspelen.nl/coronavirus. Hier vindt u, naast de gemeentelijke regelingen, ook alle landelijke en provinciale regelingen. Deze pagina wordt steeds bijgewerkt.

Op dit moment is niet goed in te schatten hoe deze coronacrisis zich verder gaat ontwikkelen. Het is mogelijk dat op termijn naast deze maatregelen nog aanvullende maatregelen nodig zijn.