Tijdelijke verruiming winkelopeningstijden (20-03-2020)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Tijdelijke verruiming winkelopeningstijden

Tijdelijke verruiming winkelopeningstijden (20-03-2020)

RSS

De gemeente Achtkarspelen wil bereiken dat winkels in de gestelde periode van de coronamaatregelen (de door de Rijksoverheid gestelde periode t/m 6 april) op zondagen eerder open mogen, namelijk tussen 9.00 en 18.00 uur in plaats van de huidige openstelling tussen 13.00 en 18.00 uur.

Aanvragen van tijdelijke ontheffing winkelopeningstijden

Met de maatregel kunnen ondernemers hun klantenstroom beter spreiden, zodat de volksgezondheid niet in het geding komt. Hiervoor dient een ontheffing te worden aangevraagd. Deze aanvraag kan online worden ingediend. De leges hiervoor worden vanwege deze crisisperiode niet in rekening worden gebracht.

Het aanvraagformulier kunt u invullen via deze link > Aanvraagformulier tijdelijke ontheffing winkelopeningstijden