Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder (27-07-2018)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder

Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder (27-07-2018)

RSS

Leveranciers van zorg die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst tot levering van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo kunnen gebruik maken van de “Openhouse”-toelatingsprocedure.

In deze procedure kunnen alle aanbieders van zorg in aanmerking komen voor een overeenkomst tot levering van Wmo maatwerkvoorzieningen wanneer zij voldoen aan de gestelde eisen en instemmen met de vooraf vastgestelde tarieven. Inschrijving kan gedurende de gehele contractstermijn doorlopend plaatsvinden. De uitvoeringsovereenkomsten garanderen geen omzet. Inwoners met een beschikking kiezen zelf uit de toegelaten aanbieders voor afname van Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Voor toelating tot de Uitvoeringsovereenkomst dient u zich in te schrijven via Negometrix. In Negometrix dient u zorgvuldig de verschillende stappen door te lopen en de benodigde documenten volledig in te vullen en te ondertekenen. Na indiening van de inschrijving volgt controle van de gemeente of u zich kwalificeert en aan alle vereisten voldoet. Door te klikken op de hierbij gevoegde hyperlink komt u in Negometrix op de startpagina om de inschrijfprocedure te starten: www.platform.negometrix.com

Overlegtafels

Zoals in het document Openhouse toelichting procedure is aangegeven, worden regelmatig overlegtafels georganiseerd waarbij overleg plaatsvindt tussen gemeente en (een vertegenwoordiging van) gecontracteerde zorgaanbieders over onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst. Relevante documenten met betrekking tot de overlegtafels worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Bijlagen

Hieronder vindt u de bijlagen die betrekking hebben op de Openhouse procedure en de overlegtafels en de werking daarvan, toelichting procedure en proces/uitvoeringsovereenkomst en overige documenten.


Inschrijven Openhouse procedure

Openhouse overlegtafels 2018

Overlegtafel 31 mei

Overlegtafel 26 april 2018

Overlegtafel 21 maart 2018

Openhouse overlegtafels 2017

Derde gezamenlijke overlegtafel 6 september 2017:

Tweede gezamenlijke overlegtafel 23 augustus 2017:

Eerste gezamenlijke overlegtafel 19 juli 2017:

Beperkte overlegtafel aanbieders: 


Toelichting procedure en proces/uitvoeringsovereenkomst


Overige documenten

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?