Twaalf sollicitanten voor burgemeesterschap Achtkarspelen (08-11-2018)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Twaalf sollicitanten voor burgemeesterschap Achtkarspelen

Twaalf sollicitanten voor burgemeesterschap Achtkarspelen (08-11-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 29-11-2018.

Voor het burgemeesterschap van Achtkarspelen hebben twaalf sollicitanten belangstelling. Van de negen mannen en drie vrouwen is er één beneden de vijftig jaar. Drie zijn boven de zestig. Drie van de twaalf kandidaten hebben geen partijlidmaatschap aangegeven. Drie zijn lid van de PvdA, twee van het CDA, twee van de FNP en twee van GroenLinks.

Burgemeester Gerben Gerbrandy gaat begin volgend jaar na een ambtstermijn van zes jaar met pensioen. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok verwacht dat de nieuwe burgemeester begin februari kan aantreden.

De commissaris heeft na gesprekken met kandidaten een selectie uit de sollicitanten gemaakt en hier woensdag over overlegd met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. Die krijgt alle sollicitatiebrieven te zien. De commissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de raad verslag uit, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in haar voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?