Wijziging inzameling GFT-afval (29-11-2019)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Wijziging inzameling GFT-afval

Wijziging inzameling GFT-afval (29-11-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 07-12-2019.

In de afgelopen jaren werd uw GFT-bak in de maanden december, januari en februari één keer per vier weken geleegd. Vanaf
januari 2020 vervalt dit en wordt uw GFT-bak weer om de twee weken geleegd.

In de komende decembermaand wordt uw GFT-bak nog één keer in de vier weken geleegd. Dat betekent dat in week 49 (2 december - 6 december) het GFT niet wordt ingezameld. Vanaf januari 2020 kunt u de GFT- inzamelauto weer om de twee weken verwachten.