Eerste nieuwsbrief Ontwikkeling Stationsgebied en De Kruidhof (21-03-2016)

Home > Inwoners > Ontwikkeling Stationsgebied en De Kruidhof > Eerste nieuwsbrief Ontwikkeling Stationsgebied en De Kruidhof

Eerste nieuwsbrief Ontwikkeling Stationsgebied en De Kruidhof (21-03-2016)

De eerste nieuwsbrief over de ontwikkeling rond het stationsgebied en De Kruidhof is onlangs verschenen. Hierin lees je welke aanpassingen er zijn gemaakt in het ontwerp, onder andere naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 12 okotber 2015. Verder kun je lezen hoe de globale planning er uit ziet.

De nieuwsbrief is in maart bezorgd bij omwonenden. Hieronder kun je de nieuwsbrief nalezen.