Gebiedsontwikkeling en de regionale positie van Buitenpost (06-10-2015)

Home > Inwoners > Ontwikkeling Stationsgebied en De Kruidhof > Gebiedsontwikkeling en de regionale positie van Buitenpost

Gebiedsontwikkeling en de regionale positie van Buitenpost (06-10-2015)

Het stationsgebied is belangrijk voor Achtkarspelen. Dankzij het station zijn Buitenpost en de regio goed aangesloten op Leeuwarden en Groningen. Veel mensen maken gebruik van deze voorziening.

Visie

In het stationsgebied komen veel vervoersstromen samen (trein, bus, auto en fiets), terwijl de ruimte beperkt is. In 2008 heeft de gemeenteraad een visie op het stationsgebied vastgesteld die voorziet in meer ruimte voor parkeren, verbetering van de bereikbaarheid en waarin het totale gebied de uitstraling krijgt die het verdient.

Barrières weg

Inmiddels is er een rondweg om Buitenpost aangelegd. Doorgaand verkeer hoeft daardoor niet meer dwars door het dorp. De Voortstraat is opnieuw ingericht. De barrières die Buitenpost in het verleden opdeelden, zijn daarmee weggenomen.

Regionale positie

Naast de winkelvoorzieningen in het centrum van Buitenpost, zijn vooral ook de combinatie Kruidhof, het IJstijdenmuseum en Koartling als poort naar de Noordelijke Fryske Wâlden van regionaal belang. Dit gebied ondergaat in de aanloop naar Culturele hoofdstad 2018 een metamorfose. Deze ontwikkeling zal de regionale positie van Buitenpost verder versterken. Dat maakte het ook mogelijk om via aansluiting bij de regionale samenwerking ANNO een aanzienlijke provinciale subsidie binnen te halen.