Intentieverklaring ontwikkeling Stationgebied (15-09-2015)

Home > Inwoners > Ontwikkeling Stationsgebied en De Kruidhof > Intentieverklaring ontwikkeling Stationgebied

Intentieverklaring ontwikkeling Stationgebied (15-09-2015)

De gemeente Achtkarspelen, Botanische tuin De Kruidhof, Het IJstijdenmuseum, Stichting Sociaal Cultureel Werk It Koartling, Stichting Oud Achtkarspelen en Vereniging de Noardlike Fryske Wâlden hebben op 15 september 2015 een intentieverklaring ondertekend. Daarmee spreken zij het voornemen uit om zich gezamenlijk in te zetten voor de ontwikkeling van het gebied rond de Kruidhof en het station in Buitenpost.

Aanleiding voor de intentieverklaring zijn de plannen van de gemeente om tot een toekomstbestendige Kruidhof te komen. In 2012 is geconstateerd dat onder andere de infrastructuur in het gebied aangepast moeten worden. Hiervoor is een ANNO subsidie toegekend. Omdat meerdere stichtingen en organisaties in deze omgeving actief zijn, is er samenwerking gezocht. De intentieverklaring is een eerste stap in verdere samenwerking die meerwaarde moet opleveren voor alle partijen.

Ondertekening intentieverklaring ontwikkeling gebied station en De Kruidhof Buitenpost