Laatste projectfase Stationsgebied van start op 29 mei (23-05-2017)

Home > Inwoners > Ontwikkeling Stationsgebied en De Kruidhof > Laatste projectfase Stationsgebied van start op 29 mei

Laatste projectfase Stationsgebied van start op 29 mei (23-05-2017)

Wegwerkzaamheden Stationsstraat, Schoolstraat en Julianalaan.

De gemeente Achtkarspelen is in de zomer 2016 in Buitenpost begonnen met het opnieuw inrichten van het gebied rondom het treinstation, de route naar de Kruidhof en de omgeving Schoolstraat en Julianalaan. Ook is er hard gewerkt aan de voorbereiding voor de herinrichting van de Jeltingalaan. Op maandag 29 mei gaan deze projecten gelijktijdig een nieuwe fase in. De kruising ten zuiden van de spoorwegovergang en de weg naar het station wordt opnieuw bestraat en de Julianalaan wordt vanaf de Schoolstraat tot de Stationsstraat voorzien van een nieuw riool. Gelijktijdig gaat de eerste fase van de herinrichting Jeltingalaan van start tussen de noordkant van de spoorwegovergang en de Einsteinstraat.

Om belangstellenden te informeren over deze nieuwe projectfase heeft de gemeente Achtkarspelen een nieuwsbrief opgesteld. De nieuwsbrief en meer informatie over de werkzaamheden aan de Jeltingalaan vindt u op www.achtkarspelen.nl/jeltingalaan