Werkzaamheden voetgangersbrug afgerond (08-02-2017)

Home > Inwoners > Ontwikkeling Stationsgebied en De Kruidhof > Werkzaamheden voetgangersbrug afgerond

Werkzaamheden voetgangersbrug afgerond (08-02-2017)

Herinrichting van het stationsgebied is in volle gang. Als onderdeel daarvan is een voetgangersbrug over het spoor geplaatst, om het station bereikbaar te maken vanaf de parkeerfaciliteiten aan de noordzijde van het spoor. De brug is inmiddels in gebruik.

In samenwerking tussen de gemeente Achtkarspelen en NS zijn aan de noordzijde 120 nieuwe parkeerplekken aangelegd. Ook is een nieuw plein aangelegd aan de noordzijde van de nieuwe voetgangersbrug. Dit plein wordt binnenkort voorzien van nieuwe fietsenstallingen. De fietsenstallingen aan de zuidzijde van het spoor blijven gehandhaafd.

Vragen

Heeft u vragen over de voetgangersbrug? Neem dan gerust contact op met de gemeente (contactpersoon: Kees Wielstra en Henk Tjoelker).