Overzicht woningbouwprojecten Achtkarspelen

Home > Inwoners > Overzicht woningbouwprojecten Achtkarspelen

Overzicht woningbouwprojecten Achtkarspelen

De gemeente kent allerlei ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. Veel van die ontwikkelingen kennen uitgebreide en langdurige voortrajecten en worden ook mogelijk gemaakt met een omgevingsvergunning. Voor meer inzicht in deze woningbouwontwikkelingen kunt u het onderstaande overzicht bekijken. 

De inhoud van de lijst wordt elk kwartaal bijgewerkt. Kijk op Kavels woningbouw voor een actueel overzicht van kavels die te koop staan.

We gebruiken de volgende statussen:

 • Initiatief
  Het moment dat het initiatief bij de gemeente bekend wordt na een toelichtend gesprek (doorlooptijd 2 weken).
 • Onderzoek
  In deze fase wordt onderzocht of het initiatief haalbaar is. Deze fase eindigt met een standpunt van het college (doorlooptijd 6 weken).
 • Planologische procedure
  Soms is een ruimtelijke procedure nodig. Deze worden ook gepubliceerd op ruimtelijke plannen (doorlooptijd is 6 tot 18 maanden, afhankelijk van de procedure).
 • Proces omgevingsvergunning
  In sommige gevallen is het initiatief met een omgevingsvergunning te realiseren (doorlooptijd 8 weken).
 • Uitgeefbaar
  Met name grotere woningbouwproject worden eerst bouwrijp gemaakt (doorlooptijd 2 tot 6 maanden).
 • Uitvoering
  Het moment dat de omgevingsvergunning is verleend en bouwactiviteiten kunnen starten (doorlooptijd 4 tot 12 maanden).
 • Gerealiseerd
  Het moment dat de bouw- en aanlegactiviteiten zijn afgerond. Het initiatief wordt daarna van de lijst verwijderd.

Overzicht projecten per plaats (laatste update 3 november 2020)

Klik in de lijst hieronder op een plaats of scrol naar beneden om de lijst van projecten te bekijken.

Augustinusga

Projecten Adres Aantal
woningen
Initiatiefnemer Status
Bouwplan Maskelyn Boskamp 2 Gemeente Uitgeefbaar

Naar boven

Boelenslaan

Projecten Adres Aantal
woningen
Initiatiefnemer Status
Kavels De Wyk De Wyk 4 en 17 2 Gemeente Uitvoering

Naar boven

Buitenpost

Projecten Adres Aantal
woningen
Initiatiefnemer Status
Veegplan Lutkepost Diverse 1 Gemeente Planologische procedure
Woningbouwplan
Lits-locatie: 16 nieuwe woningen en herbouwen 16 woningen aan de Halbertsmastraat
Halbertsma-Gysbert Japiksstraat-Troelstralaan 32 Woningstichting Planologische procedure
De Roskammer Cafe Restaurant Voorstraat 39 7 Privaat Gerealiseerd
Herontwikkeling
voormalige locatie
van den Brug
Voorstraat 63 20 Gemeente Onderzoek
Voormalig notariskantoor Kerkstraat 4 Gemeente Onderzoek
Kavels Acht oan de diken Acht oan de diken 51 en 53 2 Gemeente Uitvoering/gerealiseerd
Kavels Lutkepost Lutkepost 2d t/m 2h 6 Gemeente Uitvoering/gerealiseerd
Kavels Lege Seis Lege Seis 17 en 23 2 Gemeente Uitgeefbaar

Naar boven

Drogeham

Projecten Adres Aantal
woningen
Initiatiefnemer Status
Herstructurering woningen SWA Boskloane 20 Woningstichting Onderzoek
Nieuwbouwplan DAB Ike Buorren 16 Privaat Gerealiseerd

Naar boven

Gerkesklooster

Projecten Adres Aantal
woningen
Initiatiefnemer Status
Verplaatsen van een woning Sarabos 2 Privaat Planologische procedure
Appartementencomplex Stroobos Klaarkamp 17 Privaat Uitvoering
Bouwplan 1 woning erbij. Panwerkswal 1 1 Privaat Planologische procedure
Bouwplan Generatiehuis (zorgwoningen) Hoogstraten 16 10 Privaat Initiatief
Herstructurering Molenstraat Molenstraat Woningstichting Uitvoering

Naar boven

Harkema

Projecten Adres Aantal
woningen
Initiatiefnemer Status
Toevoeging woning aan de 
Warmoltsstrjitte, 
omgevingsvergunning met afwijking
Warmoltsstrjitte 130 1 Privaat Planologische procedure
Bouwplan Warmoltsstrjitte Warmoltsstrjitte138 3 Privaat Planologische procedure
Bouwplan aan De Stûken De Stûken 1A 2 Privaat Initiatief
Woningbouwplan aan de Nijebuorren, oude tennisbaanlocatie Nijebuorren/Nijkamp 17 Woningstichting Planologische procedure
Bouwplan aan De Singel 1 Gemeente Onderzoek
Bouwplan 4 woonwerkkavels Betonwei, kadastraal perceel DGH 00 D 3990 4 Gemeente Onderzoek
Herstructurering Ds. Tiesingaplein Ds. Tiesingaplein 17 Woningstichting Gerealiseerd
Bouwplan aan De Bosk De Bosk (nabij nummer 3) 2 Privaat Initiatief
Bouwplan Van der Meer

Warmoltstrjitte/
Kammingastrjitte

3 Privaat Initiatief
Woningbouwplan Fûgelkamp Fûgelkamp, kadastraal perceel SHZ 00 C 6604 (deels) 4 Gemeente Planologische procedure

Naar boven

Kootstertille

Projecten Adres Aantal
woningen
Initiatiefnemer Status
Woningbouwplan aan de Van Harinxmastrjitte (voormalige locatie gymzaal) Van Harinxmastrjitte, kadastraal perceel KTN 00 C 3441
 
10 Privaat Uitgeefbaar
Woningbouwplan centrum Alde Dyk, kadastraal perceel KTN 00 C 3077 7 Gemeente Planologische procedure

Naar boven

Surhuisterveen

Projecten Adres Aantal
woningen
Initiatiefnemer Status
Woningbouwplan aan de Molenweg Molenweg 77 19 Privaat Planologische procedure
Appartementencomplex Torenplein Torenplein 7 11 Privaat Procedure omgevingsvergunning
Woningbouwplan Duurzaam Wonen aan De Dellen De Dellen 17 Privaat Uitgeefbaar
Woningbouwplan aan De Fazant De Fazant 18 2 Privaat Planologische procedure
Woningen boven winkels De Kolk De Kolk 38 en 40 3 Privaat Initiatief
Woning boven winkel De Dellen 19 1 Privaat Onderzoek
Woningbouwplan aan De Nachtegaal De Nachtegaal 24 8 Privaat Procedure omgevingsvergunning
Herontwikkeling voormalig Lauwerscollege naar wonen en zorg  Langelaan 4 25 Gemeente Onderzoek
Bouwkavel appartementen Baansein, bestemmingsplan Nije Jirden Zuid 11 Gemeente Uitgeefbaar

Naar boven

Surhuizum

Projecten Adres Aantal
woningen
Initiatiefnemer Status
Herstructuring verplaatsing woningen Uterwei Uterwei 3 3 Provincie Onderzoek

Naar boven

Twijzel

Projecten Adres Aantal
woningen
Initiatiefnemer Status
Veegplan Achtkarspelen, 3 woonboten De Haven 6 tot en met 10 3 Gemeente Planologische procedure
Woningbouwplan naast de sportvelden Flaakskampke 7 tot en met 13 8 Privaat Uitgeefbaar
Kavels Roggestûken Roggestûken 1 en 3 2 Gemeente Uitvoering/gerealiseerd

Naar boven

Twijzelerheide

Projecten Adres Aantal
woningen
Initiatiefnemer Status
Woningbouwplan SWA
Stuolwynderspaed Dorpsstraat
Stuolwynderspaed
Dorpsstraat
8 Woningstichting Uitgeefbaar
Bouwplan Faber Tuorrebout 8 Privaat Uitvoering
Kavels Tuorrebout Tuorrebout 2, 3, 4 en 6 4 Gemeente Uitgeefbaar

Naar boven