Ruimtelijke plannen

Home > Inwoners > Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

In een ruimtelijk plan, zoals een bestemmingsplan, wordt vastgelegd hoe bijvoorbeeld een dorp, nieuwe woonwijk of het buitengebied eruitziet. Het geeft aan waar gebouwd mag worden en op welke manier gronden en gebou­wen gebruikt mogen worden. In het plan staat ook waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven, wegen, en recreatiegebieden zijn toegestaan.

Bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen kan iedereen zijn mening geven over het plan via inspraak of zienswijzen. Deze mogelijkheden worden bekendgemaakt in het lokale huis-aan-huisblad en hieronder bij 'Ruimtelijke plannen ter inzage'.

Wijziging bestemmingsplan

Bij de gemeente kunt u als burger, bedrijf of instelling een verzoek indienen voor een wijziging van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld wanneer u een bouwplan heeft dat niet past in het bestemmingsplan. De gemeente kijkt dan of zij bereid is om er toch aan mee te werken.

Wilt u weten of een wijziging van het bestemmingsplan mogelijk is? U kunt dan een principeverzoek doen. Lees hier meer over op bestemmingsplan wijzigen.

Planschadevergoeding

Sommige maatregelen kunnen door aanpassingen in een bestemmingsplan gevolgen hebben voor uw woon- of bedrijfsomgeving. Op de pagina planschade leest u hier meer over.

Geldende ruimtelijke plannen

Dit zijn plannen die zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. De ruimtelijke plannen vindt u op de website ruimtelijkeplannen.nl. Let hierbij goed op de status.

De wijzigingsplannen Groengordel Luktepost in Buitenpost en Tillebuorren 39 in Kootstertille vindt u hieronder in de lijst. Deze staan niet op ruimtelijkeplannen.nl.

Ruimtelijke plannen ter inzage

Sommige van de ruimtelijke plannen in de voorbereidende fase kunt u hieronder alvast bekijken. Meestal staan ze ook op ruimtelijkeplannen.nl.

Archief