Veilig mailen

Home > Inwoners > Veilig mailen

Veilig mailen

Veilig e-mail en bestanden uitwisselen met de gemeente Achtkarspelen

De gemeente wisselt vaak gegevens uit met inwoners, bedrijven en andere organisaties. Een groot deel van die gegevens is privacygevoelige informatie, zoals persoonsgegevens van onze inwoners. We moeten voorkomen dat anderen deze informatie misbruiken. Daarom is de gemeente wettelijk verplicht maatregelen te nemen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en datalekken te voorkomen. Hiervoor gebruikt de gemeente Cryptshare.

Wat is Cryptshare?

Met Cryptshare kunt u veilig bestanden versturen en ontvangen. Cryptshare versleutelt e-mails en bijlagen. Als de afzender Cryptshare gebruikt, kan de ontvanger de e-mail en de bijlage(n) alleen lezen als hij/zij de sleutel heeft. Zonder sleutel is de informatie onleesbaar.

Bericht veilig versturen

Wilt u een bericht veilig versturen naar de gemeente? Gebruik dan https://cryptshare.8ktd365.nl.

Handleiding

Documenten: