Welstandscommissie

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Welstandscommissie

Welstandscommissie

Op deze pagina vindt u de uitslagen van het welstandsoverleg.

Welstand

De welstand stelt voorwaarden waaraan bouwwerken in Achtkarspelen moeten voldoen. De commissie vergadert 2 keer per maand.

Nadat u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, beoordeelt de welstandscommissie de aanvraag. Zij bepalen of de aanvraag past in het bestemmingsplan. Het advies wordt bij de vergunningsaanvraag gevoegd.

Meer informatie over de welstand en hoe u een omgevingsvergunning kunt aanvragen vindt u in ons digitaal loket. Op de website van de Federatie Welstand vindt u algemene informatie over de Welstand zoals de ontstaansgeschiedenis, wettelijke basis, enzovoorts.

Uitslagen

Documenten:

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?