Reconstructie Groningerstraat in Surhuisterveen (31-03-2020)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Werkzaamheden > Reconstructie Groningerstraat in Surhuisterveen

Reconstructie Groningerstraat in Surhuisterveen (31-03-2020)

De gemeente Achtkarspelen start op 14 april 2020 met het opknappen van de Groningerstraat te Surhuisterveen. Het betreft het gedeelte na de kruising met de Fossemastraat / Teake Schuilingastraat tot en met de kruising van de Warreboslaan / Molenweg.

De riolering en de straat is aan onderhoud toe. Het riool wordt vervangen en er wordt een regenwaterriool aangebracht. Bestaande woningen worden afgekoppeld van het regenwater en de straat wordt opgeknapt. Op hoofdlijnen wordt het straatprofiel van de Jan Binneslaan doorgetrokken. Er is extra aandacht voor de verkeersveiligheid van het kruispunt Warreboslaan / Molenweg.

Het concept ontwerp inrichting en concept ontwerp riolering vindt u onderaan deze pagina.

Planning

Op 14 april start aannemer Witteveen in opdracht van gemeente Achtkarspelen met de werkzaamheden aan de Groningerstraat. De totale werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. De werkzaamheden worden halverwege december 2020 afgerond.

Betekent dus dat het doorgaande verkeer tot halverwege december is afgesloten.

De eerste fase is het deel van de Groningerstraat vanaf de Teake Schuilingalaan tot en met de Surventolaan. Er wordt gestart met het frezen van het asfalt en het opbreken van de verhardingen. De trottoirs blijven zolang mogelijk toegankelijk.

Voordat een nieuwe fase start ontvangen de bewoners een brief met informatie. De bedrijven worden apart benaderd voor het maken van afspraken over bijvoorbeeld de bereikbaarheid, bevoorrading en planning.

We zorgen ervoor dat:

  • Alle woningen die grenzen aan het werkvak te voet bereikbaar blijven;
  • De tegelpaden zolang mogelijk toegankelijk blijven;
  • Uw woning bereikbaar zal zijn voor nood- en hulpdiensten;
  • De aannemer ondersteunt de aanwonenden binnen het werkvak met vuilcontainers

Wij zullen ons uiterste best doen om de overlast tot een minimum te beperken.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de uitvoerder: T. Epema op 06 - 549 938 92 of via het kantoor van Witteveen Surhuisterveen op 0512 - 36 14 87.

Namens de gemeente Achtkarspelen wordt het toezicht op de uitvoering verricht door H. Tjoelker, te bereiken via 14 0511. Wilt u bij ons langskomen op kantoor? Dat kan. Maak hiervoor een afspraak via 14 0511.

Definitief Ontwerp

Naar aanleiding van de inloopavond van 16 oktober jl. is het ontwerp van de Groningerstraat nog op de volgende punten aangepast:

  • Container opstelplaatsen zijn ingetekend op de tekening met huisnummers;
  • Bij de kruising met de Surventolaan is nog eens kritisch naar het zebrapad en de parkeervakken gekeken. Het zebrapad is opgeschoven waardoor er ruimte is gekomen voor extra parkeren.
  • De situatie tussen nummer 70 en 86 is qua inrichting gewijzigd. Eén extra parkeerplek is toegevoegd en het groen is gedeeltelijk komen te vervallen vanwege praktische redenen met parkeren;
  • Het kruispunt Molenweg-Warreboslaan-Groningerstraat is aangepast n.a.v. vraag over bochtstralen. Dit heeft ook invloed gehad op de midden geleider met fietsoversteek.
  • Tussen de middengeleider komt een lichte verhoging waar vrachtverkeer overheen kan draaien, voor de normale weggebruiker is het een ‘’obstakel’’. Tevens zijn er visuele taludstrepen ingetekend.

Communicatie

De communicatie tijdens de voorbereiding van het project verloopt via de gemeente. Vragen? Stel ze met het  reactieformulier.