Wmo-raad

Home > Inwoners > Wmo-raad

Wmo-raad

De Wmo-raad is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij heeft tot taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle activiteiten die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Wmo-raad Gemeente Achtkarspelen is benoemd door het college van B&W en werd op 16 november 2010 geïnstalleerd door wethouder Klaas Antuma. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen.

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten van de Wmo-raad worden met regelmaat op de gemeentepagina van Achtkarspelen geplaatst. 

Leden en aandachtsvelden

De Wmo-raad bestaat uit 13 leden. De voorzitter is onafhankelijk en zit niet in een cluster. De andere leden zijn afgevaardigden vanuit de clusters, uit ieder cluster twee leden.

Contact

Postadres: Fiifhuzen 23, 9281 LH, Harkema
Telefoon: (0512) 36 16 76
E-mail: wmoraad.achtkarspelen@xs4all.nl
Twitter: @wmoraad

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?