WOZ en Belastingen

Home > Inwoners > WOZ en Belastingen

WOZ en Belastingen

Waarom betaalt u belasting?

De overheid heeft veel taken. Een groot deel van de taken voert de gemeente uit. Daarvoor betaalt u gemeentelijke belasting. Elk jaar in februari verstuurt de gemeente de rekening ('de aanslag').

Bezwaar maken

Bezwaar maken

Afvalstoffen- en rioolheffing

Afvalstoffen- en rioolheffing

WOZ, taxatieverslag en onroerende zaakbelasting

WOZ, taxatieverslag en onroerende zaakbelasting

Toeristen-, forensen- en hondenbelasting

Toeristen-, forensen- en hondenbelasting