Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen. 

Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

 • u de biologische moeder bent
 • u getrouwd bent met de moeder
 • u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder

Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Ouderlijk gezag

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

Maak een afspraak

Wat moet ik meenemen?

Als het kind niet in de gemeente geboren is waar u de erkenning gaat regelen, neem dan een afschrift van de geboorteakte mee

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de moeder
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • kopie geldig identiteitsbewijs moeder

Extra nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

 • schriftelijke toestemming van het kind
 • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind

Extra nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • verklaring(externe link) van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is)

Schriftelijke toestemming

 • Als de vader eventuele volgende kinderen ook wil erkennen, dan hoeft de moeder alleen schriftelijk toestemming te geven. Deze kinderen krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind. Hiervoor kunt u het formulier onder 'Documenten' gebruiken.
 • Staat de vader of moeder niet ingeschreven in de basisregistratie personen (voorheen: gba) van de gemeente Achtkarspelen? Dan controleert de gemeente eerst de persoonsgegevens bij de gemeente waar de ouder staat ingeschreven.
 • Is uw kind in het buitenland geboren of wonen moeder en kind in het buitenland? Dan kunnen meer documenten nodig zijn. Informeer hiernaar bij de gemeente via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).

Hoe werkt het?

Maak een afspraak via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). Op die manier wordt u meteen op het afgesproken tijdstip geholpen en weet u precies wat u mee moet nemen heeft voor de erkenning.

Bij de aangifte in het gemeentehuis krijgt u de benodigde informatie en formulieren om het gezag te regelen.

Erkenning

U kunt het kind op 3 momenten erkennen:

 • voor de geboorte;
 • bij de geboorteaangifte;
 • na de geboorteaangifte.

Een kind erkennen voor de geboorte

Er gelden aparte regels voor erkenning van een ongeboren kind.

Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

 • U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen:
  • kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag
  • kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag
  • kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag
  • kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag
  • kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
  • kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
  • kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag
 • Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren.
 • U kunt uw kind dan meteen erkennen.

Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, dan moet u een schriftelijke toestemming van haar hebben (pdf) om uw kind te erkennen.

Een kind erkennen na de geboorteaangifte

U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

Als het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder is, dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Als u van beiden geen toestemming krijgt, dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.

Als het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder is, dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

Ouderlijk gezag aanvragen

Na de erkenning kunt u het ouderlijk gezag aanvragen via rechtspraak.nl(externe link)

Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Aanvullende informatie

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

Verder gelden de volgende regels:

 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als het kind al 2 ouders heeft, dan kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Aks u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, dan kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als u de biologische vader bent, dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.