U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Dit kunt u al voor de geboorte doen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand (gratis) van de gemeente of via een notaris. Gebruik hiervoor het formulier Verklaring toestemming ongeboren kind (pdf). Neem deze ingevuld mee naar uw afspraak op het gemeentehuis.

Maak een afspraak

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

 • huwelijk met de moeder
 • geregistreerd partnerschap met de moeder

Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

Ouderlijk gezag

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

Wat moet ik meenemen?

Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de moeder,
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • kopie geldig identiteitsbewijs moeder

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

 • een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent

Hoe werkt het?

Erkennen

 • Maak een afspraak(externe link)
 • Schriftelijke toestemming is niet mogelijk bij uw eerste kind in verband met de naamskeuze. Bij uw eerste kind moet u dus altijd samen langskomen.
 • U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • Als de aanstaande moeder niet meegaat naar de gemeente, moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning. Het formulier voor deze toestemming vindt u op deze pagina onder het kopje 'Links'.
 • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

Ouderlijk gezag aanvragen

Nadat de erkenning rechtsgeldig is geworden, kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak(externe link).

Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Aanvullende informatie

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • Heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.