Het openbaar vervoer in Fryslân en in de rest van het land staat al jaren onder druk. Vooral op het platteland wordt het aantal busritten steeds minder en bushaltes worden verwijderd of verplaatst. Reizigers zijn steeds meer aangewezen op ander vervoer. Maar kan dit anders? Hoe komen er meer reizigers in de bus?

Wij dagen jou uit

Kom met initiatieven voor alternatief openbaar vervoer. Om zo jouw dorp of buurtschap leefbaar en bereikbaar te houden. Jouw voorstel kun je indienen bij Provincie Fryslân.

Stuur je idee in bij Provincie Fryslân(externe link)

Inwoners en bedrijven uit de gemeenten Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Westerkwartier hebben al voorgesteld om een nieuwe snelle buslijn op te richten voor over de Uterwei/Skieding van Kollum via Surhuisterveen/Opende naar Drachten. 

Aanbesteding Friese openbaar vervoer

De provincie Fryslân is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van het Friese openbaar vervoer voor de periode 2024-2034. Als basis voor deze aanbesteding heeft de provincie het Ontwerp Programma van Eisen opgesteld. Hierin staan de minimale eisen waar vervoerders aan moeten voldoen. Achtkarspelen heeft een zienswijze ingediend met daarin een kritische reactie op deze eisen