Een onafhankelijk sportformateur van Sport Fryslân heeft alle informatie verzameld en gebundeld in het akkoord. Voor de uitvoering van het akkoord is per gemeente 20.000 euro beschikbaar. Dit jaar wordt het budget door de rijksoverheid verdubbeld.

De uitgangspunten van het Lokaal Sportakkoord zijn inclusief sporten en bewegen, een positief sportklimaat, vaardig in bewegen en duurzame sportaccommodaties. “Met het Lokaal Sportakkoord hebben we een prachtige basis gelegd voor nieuwe activiteiten die we samen gaan ontwikkelen met sportaanbieders, professionals die zich bezig houden met sport en bewegen en inwoners” vinden de wethouders Jouke Spoelstra en Gelbrig Hoekstra. Eind mei organiseert High Five Sportstimulering hiervoor digitale bijeenkomsten. Organisaties en inwoners worden opgeroepen om met plannen te komen. Dat kan iets zijn voor kinderen om meer te bewegen of het ontwikkelen van een bewegingskaart op dorpsniveau om kennis te maken met de lokale sportclubs.

Omdat lokale sportakkoorden dragen bij aan een sterkere lokale infrastructuur voor sport en bewegen, heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld. Juist in deze coronatijd, nu we veel thuiswerken en zelfs minder bewegen, is het belangrijk om samen aan de slag te gaan om bewegen te stimuleren.

Sportakkoord

Relevant nieuws

  • Achtkarspelen sluit 2020 financieel positief af

    Het college van Achtkarspelen heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van 6,5 miljoen euro. ‘Het positieve saldo op de jaarrekening is vooral te danken aan een éénmalige opbrengst van de verkoop van Eneco aandelen’, aldus wethouder Harjan Bruining. ‘De reservepositie van de gemeente is dankzij dit resultaat verbetert tot ruim 23 miljoen.’
  • Herinrichting Oude Dijk geëvalueerd

    In januari 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de Oude Dijk beter in te richten. De maatregelen zijn geëvalueerd en samengevat.
  • Start werkzaamheden Alde Dyk

    Dinsdagochtend gaf wethouder Max de Haan het startsein voor de werkzaamheden aan de Alde Dyk in Kootstertille. De weg tussen de rotonde en de Pinksterblomstrjitte wordt opnieuw ingericht om geluidsoverlast te verminderen en een veiligere verkeerssituatie te creëren.