Op deze pagina kunt u de openbare kennisgevingen bekijken. 

Registratie aanduiding politieke groepering US NEF

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Achtkarspelen maakt bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 5, van de Kieswet, een nieuwe aanduiding is geregistreerd, waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden vermeld.

  • Aanduiding: US NEF
  • Statutaire naam: US NEF

Na 4 februari worden alle deelnemende partijen vermeld op Verkiezingen.

Stemmen tellen van de reguliere stembureaus

De stemmen die op woensdag 16 maart in de stembureaus worden uitgebracht, worden 's avonds na 21.00 uur door de stembureauleden geteld op diezelfde locatie. De voorzitter maakt van deze telling het proces-verbaal op.

Stemmen tellen van de vervroegde stembureaus

De stemmen die op maandag 14 en dinsdag 15 maart worden uitgebracht, worden op woensdag 16 maart vanaf 08.30 uur door leden van het gemeentelijke stembureau (GSB) geteld in het gemeentehuis. De voorzitter maakt van deze telling het proces-verbaal op.

Stemmen tellen van het mobiele stembureau

De stemmen die op woensdag 16 maart in het mobiele stembureau (de Stemtruck) worden uitgebracht, worden op woensdag 16 maart na 21.00 uur door leden van het mobiele stembureau geteld in het gemeentehuis. De voorzitter maakt van deze telling het proces-verbaal op.

De processen-verbaal van alle stembureaus worden na de tellingen zo spoedig mogelijk online gepubliceerd en ter inzage gelegd in het gemeentehuis.

De uitslagen op partijniveau worden op de uitslagenavond gepresenteerd. Kiezers zijn hierbij van harte welkom vanaf 21.30 uur in het gemeentehuis.

De uitslagen zijn dan echter nog niet definitief. Pas op 21 maart om 10.00 uur wordt in een openbare zitting de verkiezingsuitslag vastgesteld, met daarin ook de zetelverdeling van de kandidaat-raadsleden die voor benoeming in aanmerking komen.