Met het tekenen van een intentieovereenkomst voor uitbreiding spreken wethouder Harjan Bruining namens gemeente Achtkarspelen en de eigenaren van het circulaire bedrijf OPNIEUW de wens uit om het bedrijf in en voor Buitenpost te (be)houden. “Wij zijn van mening dat Buitenpost en daarmee Achtkarspelen goed bij ons past. De grond aangrenzend aan ons perceel zou daarvoor perfect zijn. Met de optie tot uitbreiding met 10000m2 kunnen we zowel op korte-, middellange- als lange termijn de toekomstige groei van ons concept ondersteunen met de juiste infrastructuur”, aldus Douwe Jan Boersma van OPNIEUW.

Groei

Vanwege de grote groei van de afgelopen jaren en de verwachte toekomstige groei wil OPNIEUW gaan uitbreiden door de grond aangrenzend aan het bedrijf te kopen. Gemeente Achtkarspelen is eigenaar van de grond en wil medewerking verlenen. ”Ik ben blij dat wij op deze manier kunnen meewerken aan de groei van één van de toonaangevende circulaire bedrijven in Friesland én Nederland. En wat zou het mooi zijn wanneer deze uitbreiding het toekomstige begin is van een circulaire hub in Buitenpost.”

OPNIEUW heeft onlangs de 2e fase van de nieuwbouw op de huidige locatie afgerond. Vooruitkijkend zal dit binnen enkele jaren te klein zijn. De wens is dan ook om alle goederenstromen en verkeersstromen zoveel te centraliseren in Buitenpost. Dit zorgt niet alleen voor een efficiënte bedrijfsvoering, maar zorgt ook vanuit milieuoogpunt voor minder belasting. Voordat verkoop en levering van de grond kan plaatsvinden, moet eerst de bestemming herzien worden van agrarisch naar bedrijventerrein. Ook zullen er eerst onderzoeken worden uitgevoerd zoals een ecologisch onderzoek en een archeologisch onderzoek. Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein toestemming nodig van de provincie. De gemeenteraad is uiteindelijk bevoegd het bestemmingsplan al dan niet vast te stellen.

OPNIEUW

Het bedrijf OPNIEUW is opgericht in 2018 en houdt zich bezig met op een sociale manier invulling geven aan circulaire werkomgevingen. Dit doet men door onder andere in- en verkopen van gebruikt kantoormeubilair die gerepareerd en opgewaardeerd worden in de werkplaats. OPNIEUW zorgt ervoor dat mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het bedrijf is recent uitgebreid met 2 nieuwe mede-eigenaren Rick Bremer en Kees Noordmans. “We zijn een bedrijf dat betekenisvol wil ondernemen en vooral sociale en ecologische winst wil maken”, aldus Douwe Jan Boersma.

Relevant nieuws

 • Achtkarspelen sluit 2020 financieel positief af

  Het college van Achtkarspelen heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van 6,5 miljoen euro. ‘Het positieve saldo op de jaarrekening is vooral te danken aan een éénmalige opbrengst van de verkoop van Eneco aandelen’, aldus wethouder Harjan Bruining. ‘De reservepositie van de gemeente is dankzij dit resultaat verbetert tot ruim 23 miljoen.’
 • Herinrichting Oude Dijk geëvalueerd

  In januari 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de Oude Dijk beter in te richten. De maatregelen zijn geëvalueerd en samengevat.
 • Start werkzaamheden Alde Dyk

  Dinsdagochtend gaf wethouder Max de Haan het startsein voor de werkzaamheden aan de Alde Dyk in Kootstertille. De weg tussen de rotonde en de Pinksterblomstrjitte wordt opnieuw ingericht om geluidsoverlast te verminderen en een veiligere verkeerssituatie te creëren. 
  Max de Haan bij wegwerkzaamheden Alde Dyk