Collegebesluiten week 20 2020

Collegebesluiten week 20 2020

Dit item is verlopen op 16-07-2020.

1. Principeverzoek verbouw bestaand gebouw naar 5 appartementen aan Vaart 3 te Buitenpost

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om niet mee te werken aan een principeverzoek voor de bouw van 5 appartementen in een bestaand gebouw aan Vaart 3 te Buitenpost. De initiatiefnemer verkent de mogelijkheden van het pand, voor het realiseren van appartementen voor ouderen, mogelijk in combinatie met jongeren. Met het realiseren van deze woningen wordt onvoldoende kwaliteit geboden. Het is op zich een goed initiatief, alleen de locatie leent zich niet voor deze ontwikkeling.

2. Principeverzoek ‘De Mieden op zijn mooist’

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college reageert positief op het verzoek van de provincie om medewerking te verlenen aan de start van het project ‘De Mieden op zijn mooist’. Het college verleent in principe medewerking aan de benodigde bestemmingswijzigingen van de betreffende percelen in het gebied. ‘De Mieden op zijn mooist’ is een plan van de gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid. Het plan moet ervoor zorgen dat de biodiversiteit in Achtkarspelen Zuid wordt verbeterd, maar wil ook de landbouwstructuur verbeteren en de recreatie verder ontwikkelen. Om de beoogde inrichting van het gebied mogelijk te maken wil de gebiedscommissie (op basis van vrijwilligheid) door middel van kavelruil de gronden op de juiste plek krijgen.

2.1 Principeverzoek ‘De Mieden op zijn mooist’.pdf

3. Extra stop sneltreinen Leeuwarden – Groningen

Portefeuillehouder: Max de Haan

Per december 2020 komt er door samenwerking van de provincies Fryslân en Groningen een extra sneltrein bij tussen Leeuwarden en Groningen. Er rijden dan 2 stoptreinen en 2 sneltreinen per uur op dit traject. Door de aanleg van de nieuwe spoorlijn is er ruimte voor een extra tussenstop op het traject. De ANNO-gemeenten reageren verheugd op het voorstel van de provincies Fryslân en Groningen voor een extra sneltreinstop in Feanwâlden. Het college stemt in met de brief namens de ANNO gemeenten aan de provincie Fryslân.

3.1 Brief Netwerk Noordoost aan GS inzake extra stop sneltreinen Groningen-Leeuwarden.pdf

4. Invoeren eenrichtingsverkeer en erf Centrum Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft twee verkeersbesluiten genomen in verband met de herinrichting van het centrum van Surhuisterveen. De herinrichting staat gepland voor 2020/2021. Het college heeft besloten om eenrichtingsverkeer in te stellen in het Centrum van Surhuisterveen, vanaf het Torenplein tot de kruising De Dellen/Nije Jirden. Ook is besloten een erf in te stellen in het Centrum van Surhuisterveen, vanaf het Torenplein tot de kruising De Dellen/Nije Jirden. Eenrichtingsverkeer gaat in wanneer de herinrichting is afgerond.

4.1 Verkeersbesluit Eenrichtingsverkeer centrum Surhuisterveen (De Kolk De Dellen).pdf
4.2 Situatietekening Eenrichtingsverkeer centrum Surhuisterveen (De Kolk De Dellen).pdf
4.3 Verkeersbesluit Erf centrum Surhuisterveen (De Kolk De Dellen).pdf
4.4 Situatietekening Erf centrum Surhuisterveen (De Kolk De Dellen).pdf