Collegebesluiten week 23 2020

Collegebesluiten week 23 2020

Dit item is verlopen op 24-07-2020.

1. Bouwmogelijkheden op perceel Fiifhuzen 9 Harkema

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

De bewoner aan Fiifhuzen 21 in Harkema heeft een woonperceel van circa 13.000 m2. Naast de bebouwing die op dit moment aanwezig is op het perceel wenst de bewoner nog een garage/berging te bouwen van 110 m2. Het college stuurt een brief over de bouwmogelijkheden aan de Fiifhuzen 21 in Harkema.

1.1 Bouwmogelijkheden op perceel Fiifhuzen 9 Harkema.pdfpdf(130,43 KB)

2. Verkoop kunstgrasveld Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten om, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, een kunstgrasveld en omliggende grond aan de Rooilijn/De Ketting in Surhuisterveen te verkopen, waarbij voor de komende 8 jaar het voortgezette gebruik van het kunstgrasveld wordt gegarandeerd door middel van een recht van opstal. Het college heeft dit besloten om toekomstige bedrijfsuitbreiding van beddenfabrikant AVEK mogelijk te maken.

2.1 Riedsútstel verkoop kunstgrasveld sportpark De Ketting aan AVEK 2-6-2020.pdfpdf(146,23 KB)

2.2 bijlage 1 locatieoverzicht verkoop kunstgrasveld aan de Groningerstraat Suhuisterveen.pdfpdf(357,83 KB)

3. Verordening Wmo Achtkarspelen 2020

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Achtkarspelen 2020, de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Achtkarspelen 2020, het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Achtkarspelen 2020 vastgesteld. De verordening wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. In verband met de landelijke invoering van het abonnementstarief (eigen bijdrage) voor de Wmo is het noodzakelijk om de lokale verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning op een aantal punten aan te passen. Vanaf januari 2020 wordt in de Wmo een maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand gehanteerd.

3.1 Raadsvoorstel - Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2020.pdfpdf(548,48 KB)

3.2 - Bijlage 1 - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Achtkarspelen 2020.pdfpdf(1,35 MB)

3.3 - Bijlage 2 - Was-wordt-tabel Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2020.pdfpdf(88,04 KB)

3.4 - Bijlage 3 - Was-wordt-tabel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Achtkarspelen 2020.pdfpdf(253,39 KB)

3.5 - Bijlage 4 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Achtkarspelen 2020.pdfpdf(202,75 KB)

3.6 - Bijlage 5 - Advies Wmo-raad Achtkarspelen.pdfpdf(68,98 KB)

3.7 - Bijlage 6 - Antwoordbrief aan Wmo-raad.pdfpdf(79,37 KB)