Wethouder Jouke Spoelstra

Home > Organisatie & bestuur > Politiek > College > Wethouder Jouke Spoelstra

Wethouder Jouke Spoelstra

Wethouder Jouke Spoelstra is onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden: ruimtelijke ordening, onderwijs en sport.

Partij: CDA

e-mail: j.spoelstra@achtkarspelen.nl

YouTube: bekijk de vlog

Verantwoordelijkheden

De wethouder is verantwoordelijk voor de volgende werkgebieden (portefeuille):

 • Ruimtelijke ordening
 • Onderwijs
 • Sport
 • Volkshuisvesting
 • Woningbouw
 • Dorpsvernieuwing

Nevenfuncties op grond van het wethoudersambt

 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Welstandszorg "Hûs en Hiem" (jaarlijks 12 uren/niet betaald)
 • Lid AB GR werkmaatschappij 8KTD (3 à 4 bijeenkomsten per jaar/niet betaald)
 • Lid Algemeen Bestuur FUMO (2 uur/mnd/niet betaald)
 • Bestuurslid Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (niet betaald)
 • Lid VFG Portefeuillehouders overleg Ruimte, Wonen en Milieu (niet betaald)
 • Lid VFG Portefeuillehouders overleg Onderwijs, Jeugd en Sport (niet betaald)
 • Lid VFG Portefeuillehouders overleg Europa en Internationaal (niet betaald)
 • Voorzitter Stichting Sportcentrum 8karspelen (niet betaald)

Nevenfuncties buiten het wethoudersambt

Geen