Fracties

Fracties

De gemeenteraad werkt met een driewekelijkse vergadercyclus. Dit houdt in dat de ene week de raadsfracties vergaderen, de daaropvolgende week een informatiecarrousel wordt gehouden en de week daarop is er raadsvergadering. Hierdoor is er vrijwel iedere donderdagavond sprake van een "politieke avond" in het gemeentehuis.

De fracties vergaderen op de donderdagavond om 19.30 uur, een week voorafgaand aan de informatiecarrousel.

Bij alle fracties is het mogelijk om een fractievergadering te bezoeken om bepaalde zaken te bespreken en/of vragen te stellen. Wel graag vooraf even contact opnemen met de fracties.


De telefoonnummers, e-mailadressen en een link naar de websites staan hieronder.

CDA
Lydeke Zandbergen-Beishuizen (fractievoorzitter) 06 29169641, e-mail of Website CDA Achtkarspelen

ChristenUnie
Douwe van Oosten (fractievoorzitter), tel. 06 37401024, e-mail  of Website ChristenUnie Achtkarspelen

FNP
Wietske Poelman (sekretariaat), til. (06) 12 61 83 78, e-mail  of Website FNP Achtkarspelen

GBA
Frans Hoekstra (secretariaat), tel. (0512) 36 13 90, e-mail  of Website Gemeentebelangen Achtkarspelen

PvdA
Theun Nicolai (fractievoorzitter), tel. (0512) 33 20 36, e-mail of Website PvdA Achtkarspelen

VVD
Lineke Kingma-Gardenier (fractievoorzitter), tel. (0512) 36 50 50, e-mail  of Website VVD Achtkarspelen

Ga terug naar www.raad-achtkarspelen.nl

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?