Griffie

Griffie

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad. De griffie bestaat uit een raadsgriffier en twee griffiemedewerkers. Samen zorgen ze ervoor dat de raad zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed kan vervullen.

De griffie is onafhankelijk van de ambtelijke organisatie van de gemeente, maar werkt daar waar nodig wel mee samen.

Hoofdtaken raadsgriffie

  • het informeren en adviseren van de gemeenteraad, presidium, werkgroepen en individuele raadsleden
  • raadsleden ondersteunen bij het formuleren van moties, amendementen, voorstellen, vragen en andere initiatieven
  • de vergaderingen, bijeenkomsten en werkbezoeken van de raad, het presidium en werkgroepen voorbereiden, begeleiden en afhandelen
  • het bewaken van de voortgang van de uitvoering van moties en toezeggingen door het college van burgemeester en wethouders
  • optreden als verbinder tussen raad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie
  • het verzorgen van de raadscommunicatie

Wat doet de raadsgriffie voor u?

Als aanspreekpunt voor de inwoners van Achtkarspelen kan de raadsgriffie u helpen als u contact zoekt met de gemeenteraad, een politieke partij of een raadslid. Wilt u inspreken tijdens een informatiecarrousel? Zit u met andere vragen? Of wilt u de gemeenteraad iets laten weten? Neem dan contact op met de raadsgriffie en bel (0511) 548254 of 548698. Of stuur een mail naar raadsgriffie@achtkarspelen.nl.

Het secretariaat van de Rekenkamer Achtkarspelen is ook ondergebracht bij de griffie.

Even voorstellen...

  Raadsgriffier mevrouw Jellie van Hoppe

  p/a Stationsstraat 18
  9285 NH Buitenpost
  Telefoon: 0511-548127
  raadsgriffie@achtkarspelen.nl

  Griffiemedewerker mevrouw Anja Reitsma

  p/a Stationsstraat 18
  9285 NH Buitenpost
  Telefoon: 0511-548254
  raadsgriffie@achtkarspelen.nl

  Plv. raadsgriffier en griffiemedewerker mevrouw Renny de Vries-Mulder

  p/a Stationsstraat 18
  9285 NH Buitenpost
  Telefoon: 0511-548698
  raadsgriffie@achtkarspelen.nl 

Ga terug naar www.raad-achtkarspelen.nl

  

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?