Organisatie

Home > Organisatie & bestuur > Organisatie

Organisatie

Gemeenteraad Achtkarspelen

Het hoogste bestuursorgaan is de gemeenteraad. In Achtkarspelen bestaat de gemeenteraad uit 21 personen die door u, als inwoner, elke vier jaar worden gekozen. De leden van de gemeenteraad zijn van verschillende politieke partijen.

De zetelverdeling in onze gemeente:
CDA 6
FNP 4
GBA (gemeentebelangen Achtkarspelen) 3   
ChristenUnie 3 
PvdA 2
PVV 1
GroenLinks 1
VVD 1

Leden gemeenteraad

CDA

 1. Jouke Spoelstra (J.)
 2. Lydeke Zandbergen-Beishuizen (A.G)
 3. Harjan Bruining (A.)
 4. Meindert Talma (M.Y.)
 5. Romke van der Wal (R.)
 6. Jacob Zwaagstra (J.J.)

FNP

 1. Tjibbe Brinkman (T.O).
 2. IJde van Kammen (IJ.)
 3. Sake van der Meer (S.D.)
 4. Maaike Dotinga-van der Veen (M.)

GBA

 1. Sierd Vegelin (S.W.)
 2. Rinus Buising (M.C.)
 3. Frans Hoekstra (F.D.)

CU

 1. Toos van der Vaart-Kralt (D.A.)
 2. Eppie Hooghiemstra (E.)
 3. Douwe van Oosten (D.)

PvdA

 1. Sjon Stellinga (J.)
 2. Theun Nicolai (T.)

PVV

 1. Harrie Graansma (H.J.)

GroenLinks

 1. Tjitske Veenstra (T.I.)

VVD

 1. Freddy Hoekstra (F.J.)

Volksvertegenwoordiging

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Dat is dan ook de belangrijkste taak van de raad, de bevolking vertegenwoordigen. Dat doet de raad door de grote lijnen uit te zetten voor het gemeentelijk beleid en bemoeit zich daarbij niet met elk detail. Daar is het dagelijks bestuur voor, het college van burgemeester en wethouders (b&w). Maar de raad houdt dat dagelijks werk wel in de gaten. Als het nodig is, roepen de volksvertegenwoordigers de burgemeester en de wethouders ter verantwoording. Ze beoordelen plannen en maatregelen, stellen vragen én nemen natuurlijk zelf het initiatief. Hierbij worden zij ondersteund door de raadsgriffier en de griffiemedewerkers.

Raadsvergaderingen

In Achtkarspelen wordt eenmaal per drie weken een opiniërende/besluitvormende raadsvergadering gehouden. Er zijn geen raadscommissies, maar eens in de drie weken vindt er een informatiecarrousel plaats, waarin ook de inspraak door burgers plaatsvindt. De raadsvergadering wordt voorafgegaan door een vragenhalfuur voor raadsleden. Hierbij kunnen raadsleden mondelinge vragen stellen aan het college van b&w over actuele en belangrijke zaken. De raadsvergadering bestaat uit een besluitvormend en een opiniërend/besluitvormend deel. Wanneer de raadsvergaderingen en informatiecarrousels dit jaar plaatsvinden kunt u zien in de vergaderkalender. De vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden via deze website en direct nadat de raad heeft vergaderd kunt u de vergadering hier nogmaals bekijken.

Spreekuren fracties gemeenteraad

De fracties in de gemeenteraad houden spreekuur voor inwoners van de gemeente die van gedachten willen wisselen over kwesties die in de raadsvergadering aan de orde komen. Ook andere algemene of persoonlijke zaken kunnen daar besproken worden. De spreekuren vinden plaats op het gemeentehuis. Hier kunt u meer informatie over de fracties vinden.

Reglement van Orde

Open het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Achtkarspelen.


Ga terug naar www.raad-achtkarspelen.nl

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?